Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu majanduskomisjon vaatas täna läbi arenguseire seaduse eelnõule esitatud muudatusettepanekud ning otsustas saata eelnõu Riigikogu täiskokku teisele lugemisele 9. juunil.

Majanduskomisjoni liikme Maris Lauri sõnul Arengufondi sulgemine ei tähenda seda, et selle tegevused jäävad tegemata. „Arengufondi tegevused jätkuvad, investeerimistegevus viiakse KredExi alla ja arenguseireks luuakse Riigikogu kantselei juurde arenguseire keskus. Eelnõuga luuakse tingimused, et arenguseire oleks ühiskonda laialt kaasav ja tulevikku vaatav protsess,“ ütles Lauri.

Eelnõu näeb ette luua arenguseire läbiviimiseks arenguseire keskus Riigikogu kantselei juurde. Keskus hakkab koostama ühiskonna pikaajaliste arengute analüüsi ja arengustsenaariumeid, eristades ühiskonnale avanevaid võimalusi ja ohte. Samuti hakkab keskus jälgima arengustsenaariumite elluviimist.

Eelnõu tulemusena lõpetab Eesti Arengufond (EAF) tegevuse ja EAFi seadus tunnistatakse lõplikult kehtetuks 2017. aasta 1. juulil. Eelnõu oluline mõju seisneb selles, et riigi investeerimistegevus riskikapitali valdkonnas viiakse täielikult täitevvõimu alla. Arengufondi tütarettevõte AS SmartCap antakse koos õiguste, kohustustega ja Arengufondi investeerimiskapitaliga üle sihtasutusele KredEx.

Eelnõule tehtud muudatusettepanekud puudutasid peamiselt Arengufondi sulgemise täpsustamist ja investeerimistegevuse üleviimist sihtasutusse KredEx.

Majanduskomisjoni aseesimehe Mihhail Korbi hinnangul ei ole mõttekas Arengufondi kergekäeliselt likvideerida, vaid talle peab tagasi andma rolli, milleks ta loodi. „On raske mõista, mida soovitakse uue arenguseire seadusega saavutada. Sisuliselt lõpetatakse selle eelnõuga ühe organisatsiooni tegevus ning luuakse Riigikogu kantselei alla uus üksus nimega arenguseire keskus,“ ütles Korb ning lisas, et nime vahetus ei lahendada probleeme.

Kui arenguseire seaduse eelnõu (239 SE) teine lugemine 9. juunil lõpetatakse, siis eelnõu kolmas lugemine toimub 14. juunil.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside