Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu majanduskomisjon arutas tänasel istungil alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu, mille eesmärk on kaitsta rahva tervist, vähendada alkoholitarbimisest tulenevat sotsiaalset, majanduslikku ja tervisekahju ning tagada lastele ja noortele toetav keskkond kasvuks ja arenguks.

„Pärast ettevõtlusorganisatsioonidega konsulteerimist viis majanduskomisjon eelnõusse sisse mitu muudatust, mis leevendavad ja täpsustavad alkoholimüügi ja -reklaami piiranguid,“ ütles komisjoni esimees Sven Sester. Ta viitas, et eelnõuga viiakse ellu 2014. aastal heaks kiidetud alkoholipoliitika rohelises raamatus kavandatud meetmed.

Istungil toodi välja, et alkohoolsed joogid peavad olema kaupluses paigutatud teistest kaupadest eraldi ja nii, et tarbija ei peaks nendega vältimatult kokku puutuma. Muudatuse järgi ei tohi alkohoolsete jookide väljapanek olla ülejäänud müügisaalist ega väljastpoolt müügikohta märgatavalt nähtav, välja arvatud juhul, kui nende nõuete täitmine ei ole müügisaali suurust arvestades mõistlikult teostatav. Eesmärk on vähendada alkoholi nähtavust ning võimaldada alaealistel ja sõltlastel osta esmatarbekaupu nii, et nad ei pea tingimata alkohoolsete jookidega kokku puutuma.

Eelnõusse viidi sisse muudatus, mille kohaselt saavad kohalikud omavalitsused õiguse reguleerida alkoholi jaemüüki kohapeal tarbimiseks öisel ajal, seda ja kas kogu omavalitsuse ulatuses või mõnes selle osas.

Istungil märgiti ka, et reklaamiseadust on kavas muuta nii, et alkoholireklaamides on lubatud esitada üksnes tootekeskset ja neutraalset teavet toote põhiliste omaduste kohta. Muudatuse eesmärk on vähendada alkoholireklaami mõju ühiskonnas levinud väärtuste ja sotsiaalsete normide kujundamisel, seda eriti alaealiste hulgas.

Istungist võttis osa Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna nõunik Triinu Täht.

Komisjon otsustas saata alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (381 SE) Riigikogu täiskogu istungile teisele lugemisele 12. detsembril. Eelnõu on kavas seadusena vastu võtta 20. detsembril.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6353, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside