Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Majanduskomisjoni eestvedamisel toimub teisipäeval, 17. aprillil ühes keskkonna-, riigikaitse- ja maaelukomisjoniga avalik istung, kus koos Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajate, akadeemikute ja Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse (JRC) ekspertidega arutatakse energiavarustuse teemal.

Istungile on kutsutud Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse (JRC) energiaturvalisuse osakonna juht Marcelo Masera ning energia turvalisuse, varustuse ja turundusega tegeleva üksuse esindajad Arturs Purvins ja Nicola Zaccarelli. Masera tutvustab avaliku arvamuse uuringut energiajulgeolekust EL riikides, Purvins kõneleb Balti riikide elektrivõrkude sünkroniseerimisest Euroopaga ning Zaccarelli gaasituru toimimise riskianalüüsist ja sammudest varustuskindluse suurendamiseks.

Eesti energiasüsteemi sünkroniseerimise perspektiivide ning Eesti gaasituru tulevikuvajaduste teemal on kavas ka arutelud, mida alustab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetika asekantsler Ando Leppiman. Diskussioonis on valdkonna eest vastutavale ministeeriumile ette nähtud kümme minutit kommentaariks, viis minutit lühikommentaariks teaduskompetentsi kohta Eestis ja kümme minutit küsimuste-vastuste tarvis.

Istung toimub Riigikogu konverentsisaalis 17. aprillil algusega kell 14. Ülekannet sellest saab jälgida Riigikogu kodulehel ja videosalvestist hiljem järele vaadata https://www.youtube.com/riigikogu.

Fotod istungilt.

Ühisistungi kava

14.00–14.10               Avasõnad
Toomas Kivimägi, Riigikogu majanduskomisjoni aseesimees
Maive Rute, Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse (JRC) asedirektor

14.10–14.20               Avaliku arvamuse uuring energiajulgeolekust EL riikides
(lühikokkuvõte hommikusel konverentsil peetud ettekandest)
Dr Marcelo Masera, energiajulgeoleku, jaotuse ja turgude üksuse juht, JRC

14.20–14.45               Balti riikide elektrivõrkude sünkroniseerimine Euroopaga
Dr Arturs Purvins, energiajulgeoleku, jaotuse ja turgude üksus, JRC

14.45–15.10               Diskussioon: Eesti energiasüsteemi sünkroniseerimise perspektiivid
Ando Leppiman, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetika asekantsler

15.10–15.50               Gaasituru toimimise riskianalüüs ning sammud varustuskindluse suurendamiseks
Dr Nicola Zaccarelli, energiajulgeoleku, jaotuse ja turgude üksus, JRC

15.50–16.15               Diskussioon: Eesti gaasituru tulevikuvajadused
Ando Leppiman, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetika asekantsler

16.15–16.25               Kokkuvõte arutelust
Toomas Kivimägi, Riigikogu majanduskomisjoni aseesimees; teiste komisjonide esimehed

Istungi töökeel on eesti keel. Ingliskeelsetele ettekannetele tagatakse sünkroontõlge ning samuti eestikeelse diskussiooni tõlge külalisettekandjatele.

*

Samal teemal toimub 17. aprillil kell 10 Teaduste Akadeemias eesti- ja ingliskeelne konverents, millest toimub samuti veebiülekanne.

Teaduste Akadeemias toimuv konverents ja Riigikogu komisjonide ühisistung panustavad teaduse ja riigi tihedamasse lõimumisse. JRC sarja „Science Meets Parliaments“ raames toimuvad sarnased sündmused regulaarselt paljudes Euroopa riikides. Nende peamine eesmärk on tagada, et vajalike poliitiliste otsuste tegemisel saaks poliitikud kasutada võimalikult palju erialaseid teadmisi ja uusimaid teadussaavutusi.

Huvilised on oodatud komisjonide avalikku istungit kuulama! Selleks palume registreeruda hiljemalt esmaspäeval, 16. aprillil kell 15 Riigikogu veebis.

Tagasiside