Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu majanduskomisjon sai tänasel istungil ülevaate Arenguseire Keskuse (ASK) eelmise aasta uuringutest ja andis rohelise tule käesoleva aasta tegevuskavale, milles keskendutakse neljale teemale: transpordi tulevikule, maksustruktuurile, pikaajalisele hooldusele ja kõrgharidusele.

Majanduskomisjoni esimees Sven Sester ütles, et eelmise aasta märksõnadeks olid koroonaviirus ja sellest tingitud kriisid majanduses ja sotsiaalsfääris. „Kriisidest võib aga võitjana väljuda, kui õigel ajal õigetele nuppudele vajutada. Üks osa ASKi mulluseid uuringuid keskenduski või puudutasid osaliselt kriisi mõjusid ja riigi rolli suurenemist majanduses ning andsid meile häid mõtteid erinevate otsuste langetamisel,“ ütles ta.

Sester lisas, et ASKi töö ja soovitused jäävad ka alanud aastal poliitikakujundamisel oluliseks sisendiks, et maandada tulevikuarenguga kaasnevaid riske. „Kooskõlastasime tänasel istungil ASKi uue aasta tööplaani, milles lisaks neljale uurimissuunale on ühe tegevussuunana fookuses ka teiste maailma mõttekodade uurimistulemuste vahendamine. Riigikogu liikmetel on oma tegevuse laiema konteksti tajumiseks oluline teada, millised teemad on maailma mõttekodades käsitlemisel.“

Majanduskomisjoni aseesimees Kristen Michal tõstis alanud aasta uurimissuundadest esile tulevikukindla maksustruktuuri, mille lõpptulemiks peaks olema alternatiivsed maksumudelid ja nende omavaheline võrdlus sotsiaal-majandusliku ja riigieelarvele avalduva mõju alusel. „Riigi rahanduse kestlikkuse jaoks on oluline kujundada maksusüsteem selliseks, et see soosiks igaühe isiklikku teadlikku planeerimist oma toimetuleku ja tervise parandamiseks ning pensioni kasvatamiseks,“ ütles Michal.

Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilovi sõnul on alanud aasta arenguseire teemade ühisnimetajaks pikaajaliselt jätkusuutlik rahastamine. „Käsitleme pikaajalise hoolduse korraldust ja rahastust, mida tõsiselt survestab rahvastiku vananemine ja sellega seotud hooldusvajaduse kasv. Käsitleme muutuvat nõudlust kõrghariduse järele ning õpingute rahastusvõimaluse üle inimese elukaare. Tulevikukindla maksustruktuuri arenguseires analüüsime võimalusi kujundada maksude abil inimeste käitumist, eesmärgiga ohjeldada riigi kulude kasvu kaugemas tulevikus,“ rääkis ta.

Istungil osalesid Arenguseire nõukoja esimees Jaan Pillesaar ja nõukoja liige Mait Palts, ning keskuse juhataja Tea Danilov ja uuringute juht Lenno Uusküla.

Arenguseire Keskus on ühiskonna ja majanduse pikaajalisi arenguid analüüsiv mõttekoda Riigikogu Kantselei juures.

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside