Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu majanduskomisjon sai tänasel istungil ülevaate Arenguseire Keskuse (ASK) eelmise aasta uuringutest ja andis heakskiidu käesoleva aasta tegevuskavale, milles keskendutakse kolmele teemale: kõrghariduse tulevikule, andmevabadusele ja rohepöörde stsenaariumidele.

Majanduskomisjoni esimees Kristen Michal ütles, et esitletud uurimissuunad peegeldavad teadusliku vaatega ühiskonnas toimuvaid muutusi ning annavad sisendit seadusloomele, aidates kaasa Eesti majanduse arengule ja inimeste heaolu kasvule. „Andmevabaduse tuleviku  uurimissuund võimaldab tarkusega avalikul sektoril efektiivsemalt toimida ning loob uusi ärivõimalusi erasektorile. Rohepöörde seos majanduse, võimaluste kui ka vastusega küsimusele, kes mida maksab, on äärmiselt aktuaalne. Erinevate võimaluste teaduslik sisend valikute langetamisel ja teekonna valimisel on hädavajalik, et oleksime riigina edukad ja rahvana jõukad,“ sõnas Michal.

Majanduskomisjoni aseesimees Sven Sester märkis, et Arenguseire Keskuselt saavad nii fraktsioonid kui ka komisjonid tööks vajalikke uuringuid ja analüüse. „Näiteks rohepöörde uurimissuunas on arvesse võetud Riigikogu fraktsioonide ettepanekuid. Rohepööre on teema, mis muudab ettevõtete ärimudeleid ja sellega ka ootusi ettevõtluskeskkonnale. Usun, et saame ASKilt ka sel aastal oma otsuste tegemiseks parimat nõu,“ ütles Sester.

Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilovi sõnul on kõrgharidusel, andmevabadusel ja rohepöördel tugevalt Eesti tulevikku kujundav roll. „Need kõik on Eesti helge tuleviku seisukohast kõrge tähtsusega teemad,“ märkis ta. Kõrghariduse arenguseires käsitletakse nii seni toimunud arenguid kui ka tulevikutrende. „Pakume välja alternatiivsed stsenaariumid kõrghariduse rahastamiseks, hinnates iga alternatiivi võimalikku mõju kõrghariduse kvaliteedile ja kättesaadavusele,“ selgitas Danilov.

Rohepöörde arenguseires käsitleb ASK nii selle võimalikke majanduslikke kui ka sotsiaalseid mõjusid. „Andmevabaduse arenguseire keskendub andmetele kui kiiresti kasvava tähtsusega ressursile ja küsib, kuidas jõuda andmemajanduses praegusega võrreldes suurusjärgu võrra paremale tulemusele,“ rääkis Danilov.

Arenguseire Keskus on ühiskonna ja majanduse pikaajalisi arenguid analüüsiv mõttekoda Riigikogu Kantselei juures.

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside