Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu majanduskomisjon otsustas esimesele lugemisele saata eelnõu, millega muu hulgas luuakse planeeringute andmekogu, antakse võimalus elektroonilisteks avalikeks aruteludeks ning võimalus planeerimisdokumentide elektrooniliseks edastamiseks.

Majanduskomisjoni esimees Kristen Michal ütles, et tegemist on eelnõuga, mis aitab kokku hoida aega ja raha ning suurendab planeerimismenetluse läbipaistvust. Loodav andmekogu lihtsustab ja kiirendab tema sõnul ka kehtivate planeeringute kättesaamist ning edendab planeeringujooniste digitaalsete kihtide ristkasutust muude kaardiandmetega. „Näiteks hakkavad ehitusloa menetluse juures näha olema planeeringust tulenevad võimalikud piirangud ja kitsendused,“ sõnas Michal.

Majanduskomisjoni liige Riho Breivel sõnas, et eelnõu on samm õige suunas, kuid vajab menetlemisel kindlasti kohendamist. „Sisuliselt on tegu kehtiva seaduse vigade parandusega, aga kui juba parandada, siis peaks seda jõulisemalt tegema. Praeguse seisuga jääksid teatavad võimalused probleemideks planeeringu algatamisel, vastuvõtmisel, järelevalvel ja ka kehtestamisel. Need probleemid on aga eelnõu menetlemisel kõrvaldatavad,“ rääkis ta.

Samas tõi Breivel eelnõust esile muudatuse, mille kohaselt saab avalike koosolekute piirangute korral edaspidi avalikke arutelusid ka elektrooniliselt pidada. „See muudatus on otseselt praegusest tervisekriisist tingitud ja heaks eeskujuks kiire reageerimise koha pealt. Ei ole kellegi huvides, kui piirangute tõttu elu täiesti seisma jääb,“ selgitas Breivel.

Samuti kaasajastatakse eelnõuga planeerimismenetluses teavitamist ja dokumentide kättetoimetamist puudutavat regulatsiooni, võimaldades teateid edastada ka elektrooniliselt. Eelnõu seletuskirja kohaselt saadetakse praegu kehtiva korra järgi dokumendi postiga kättetoimetamise korral dokument menetlusosalisele taotluses märgitud aadressil tähtkirjaga, va juhul, kui eriseadus või määrus näeb ette võimaluse teadete dokumendi kätte toimetamiseks lihtkirjaga või väljastusteatega tähtkirjaga. Tähtkirjadega teadete edastamine on aga äärmiselt ressursimahukas ja arvestades üha enam kasvavat infotehnoloogia põhist suhtlust ühiskonnas, vajab see kaasajastamist.

Komisjoni istungil osales riigihalduse minister Jaak Aab. Komisjon otsustas saata valitsuse algatatud planeerimisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (378 SE) esimesele lugemisele 9. juunil.

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside