Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu majanduskomisjoni tänasel erakorralisel videoistungil on tähelepanu keskmes Rail Balticu vahearuanne, milles kajastub RB Eesti osa 2020. aasta tegevuste kokkuvõte.

Majanduskomisjoni esimehe Kristen Michali sõnul on tähtis tagada, et Rail Balticu elluviimine Eestis käiks üldiselt viimati kokku lepitud ajakava kohaselt, mille  oleks arvestatud Euroopa Ühendamise Rahastu (CEF) 2014. aasta taotlusvooru tulemusena sõlmitud rahastamisleppe ja 2019. aasta lõpus kinnitatud muudatuse ajakavaga.

„Kiire ühendus Euroopaga on Eesti majandusele ja julgeolekule põhimõtteline valik Lennart Meri unistusest. Viivitused, mis tulnud tervisekriisist, võivad muuta ajakava, kuid mitte soovi ja vajadust meie jaoks olulise ühenduse rajamisel. Vaheraporti kuulamine on avalik, et kõik saaks ülevaate, kus oleme ning millal asjad juhtuvad,“ ütles Michal.

RB Eesti osa põhitrassi raudteemullide ja pealisehitise projekteerimise ajakavas on need vaja lõpetada 2022. jooksul. Kusjuures ehituslubade aluseks olevate põhiprojektide valmimine on ettenähtud  2021. aasta lõpuks ning ehitus olemasolevate CEF I-III rahastusleppes kirjas olevate objektide osas 2023. aasta lõpuks.

Seoses COVID-19 kriisi järelmõjudega, mis on seotud näiteks keskkonnamõjude hindamise avalike arutelude pidamise keeluga eriolukorra kestel, projekteerimislepinguid täitvate välisekspertide liikumispiirangutega, siis on vaja kaaluda CEF I lepingu tähtaegade pikendamist vähemalt 2023. aasta lõpuni tulenevalt kriisist mõjutatud tegevuste osas. See on seotud projekteerimis- ja ehitustegevuse ning RB trassiga seotud maade omandamisega.

Muret tekitab asjaolu, et viivitustest tulenevalt pole kõigi 2020. aastaks kavandatud ehitiste ehitushangete väljakuulutamine ning objektide rajamise alustamine olnud ajakavas, mistõttu on ehituslepingute sõlmimine ja tööde alustamine lükkunud 2021. aastasse.  

Aruande kohaselt on 2020. aasta seisuga lõpetatud tegevused aga püsinud CEF rahastamislepetega kokkulepitud eelarvete piires või jäänud neist allapoole.

Majanduskomisjoni videoistungile algusega kell 10 on kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi transpordi asekantsler Ahti Kuningas, Rail Balticu koordinaator Kristjan Kaunissaare ning Rail Baltic Estonia OÜ juhatuse esimees Tõnu Grünberg

Majanduskomisjoni istung on avalik, toimub veebiülekanne.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal, 631 6351, 5190 2837
[email protected]
päringud: 
[email protected]

 

Tagasiside