Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu majanduskomisjon käsitles oma erakorralisel istungil seaduseelnõu, mis seab eesmärgi, et 2030. aastaks peaks kogu Eestis tarbitav elektrienergia pärinema taastuvatest allikatest.

Majanduskomisjoni esimehe Kristen Michali sõnul muudetakse energiamajanduse korralduse seadust, saamaks leevendust kõrgetele energiahindadele ning tagamaks Eesti energiasõltumatus. „Meie piirkonna energia puudujääk on nii hinna- kui ka julgeolekuprobleem. Eesmärk toota taastuvatest allikatest vähemalt sama palju elektrit kui elektrit tarbitakse tähendab soodsamaid hindu tarbijatele ning puhtamat loodust. Taastuvvõimsuste kasvatamine on üks osa energiasüsteemi arendamisest. Lisaks vajame võrkude arendust, salvestusvõimsusi, teadlikku tarbimise juhtimist ning vastuseid, millised komponendid veel meie energiasõltumatust tagavad, näiteks muuhulgas ka tuumaenergeetika küsimus,“ selgitas esimees.

Majanduskomisjoni liige Taavi Aas sõnas, et eesmärk paberil on ambitsioonikas ja esmatähtis on tähelepanu pöörata sellele, kuidas loodusjõududest ja tehnoloogia arengust sõltuv energia maht ka tegelikkuses kätte saada. „Elektrijaamu ei ehita riik, vaid ettevõtjad. Kui jääme kogu tarbitava elektri mahu saavutamisel liigselt lootma sellele, et turg ise reguleerib ja domineerima jäävad päikesejaamad, siis ei pruugi reaalsuses see 100 protsenti kokku tulla. Seda protsessi on vaja juhtida – eeskätt tuleb tagada mõistlik tuule- ja päikeseenergia bilanss,“ märkis ta.

Eelnõu seletuskirjast nähtub, et taastuvelektri osatähtsuse eesmärki soovitakse muuta nii, et aastaks 2030 moodustaks taastuvelekter elektrienergia kogutarbimisest vähemalt 100 protsenti senise 40 protsendi asemel. Kogu tarbitavast energiast peab taastuvenergia moodustama vähemalt 65 protsenti kehtiva 42 protsendi asemel. Eesmärgi täitmiseks kavandatakse 2024.-2025. aastal läbi viia täiendavad taastuvelektri vähempakkumised kokku vähemalt ühe teravatt-tunni mahus. Lisaks peaks eesmärgi saavutamisele kaasa aitama tuulikutasu rakendamine ning meretuuleparkide rajamise lubade kiirem menetlus. Samuti on eraldatud lisarahastust elektrivõrkude kaasajastamiseks ning otsitakse võimalusi lihtsustada uute tootmisvõimsuste võrguga liitumist.

Istungil osales majandus- ja taristuminister Riina Sikkut ja ministeeriumi esindajad.

Majanduskomisjon otsustas energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (656 SE) saata täiskogu ette ettepanekuga eelnõu esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine toimub Riigikogu täiskogu erakorralisel istungjärgul kolmapäeval, 31. augustil. Eelnõule muudatuste esitamise tähtaeg on 5. september kell 12.

Riigikogu pressiteenistus
Maris Meiessaar
tel 631 6353, 5558 3993
e-post [email protected]
päringud [email protected]

 

Tagasiside