Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu majanduskomisjon ja keskkonnakomisjon käsitlevad täna ühisel avalikul istungil kollektiivseid pöördumisi, millest üks teeb ettepaneku võtta fookusesse tuumaenergeetika arendamine ning teine ettepaneku lõpetada tuumaenergia-alase tegevuse rahastamine ja läbiviimine Eestis.

Kollektiivse pöördumise „Puhas elekter aastaks 2035“ esitajad märgivad, et kombinatsioonis meretuuleparkide, koostootmisjaamade ja lokaalsete päikeseühistutega on just tänapäevane väikereaktor sobivaim lahendus elektrienergia varustuskindluse tagamiseks ja kliimaeesmärkide saavutamiseks Eestis. „Niivõrd suuremahulise tööstusinvesteeringu otsuseni jõudmine võtab aastaid sihikindlat ja teadmistele tuginevat eeltööd. Eestile sobiva väikereaktori tehnoloogia valimise ja rajamise eeltöödega tuleb alustada juba täna,“ seisab pöördumises.

Kollektiivses pöördumises “Eesti ei ole tuumapolügoon” palutakse Riigikogul ja valitsusel anda selge signaal, et energia tootmisel Eestis on prioriteetideks päikese-, tuule- ja puhas vesinikuenergeetika ning taastuvenergia salvestustehnoloogiad. „Tuumajaama ehitus Eesti territooriumil on ohuks nii inimeludele kui ka riigi säilumisele,“ öeldakse seal.

Majanduskomisjoni esimees Kristen Michal sõnas, et komisjonide ees on kaks teineteist välistavat pöördumist ja mõlemat valikut arutakse. „Kohalik energiatootmine on strateegiline küsimus jõukuse loomisest, valdkonna teadmisest, varustuskindlusest ühenduste valikul ja ekspordivõimest. Energeetika tulevikusuunad on üha kindlamalt suundumas planeeti säästlikumalt kasutavate valikute suunas. Lähiaastatel tuleb ka Eestil riigina koguda teadmised ning langetada otsused, kas meil on teadmisi ja valmisolek tuumaenergiat kasutada. Töö sellega on juba alanud, tänane arutelu on osa selle ettevalmistamiseks,“ rääkis Michal.

Keskkonnakomisjoni esimees Yoko Alender ütles, et kahe haakuva teema käsitlemine ühisel istungil annab hea võimaluse diskussiooniks ja kindlasti on häid argumente mõlema pöördumise kasuks. „On aga üsna selge, et praegused lahendused elektri tootmiseks ei ole jätkusuutlikud ning peame kasutama teadlaste kompetentsi ja energeetika-alaseid teadmisi kliimaeesmärkide täitmiseks. Tegemist on kahe vastassuunalise pöördumisega, kuulame ära ja uurime, mis on erinevate hoiakute taga olevad mured. Keskkonnakomisjoni vaatest on prioriteediks heitmete vähendamine, jätkusuutlik ja taastuv energeetika,“ märkis ta.

Avalikule istungile on kutsutud Keskkonnaministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning kollektiivsete pöördumiste esindajad.

Majanduskomisjoni ja keskkonnakomisjoni ühine avalik istung algab kell 10 ning on virtuaalne ja jälgitav veebist.

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside