Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu majanduskomisjon arutas oma tänasel istungil (kell 15) Vabariigi Presidendi poolt väljakuulutamata jäetud monopolidele hinnapiirangute kehtestamise seadusele laekunud muudatusettepanekuid.

Majanduskomisjon esitas eelnõule 4 muudatusettepanekut, mis valdavas osas lähtuvad Vabariigi Presidenti poolt lähtud põhjendustest seaduse väljakuulutamata jätmisel. Muuhulgas lükatakse seaduse jõustumine edasi seniselt 15. juulilt 1. novembrile 2010.
 
Komisjoni poolt tehtud muudatused likvideerivad õigusliku vaakumi veeteenuse ja liitumistasu hindade kujunemisel üleminekuperioodil enne, kui seadusekohaselt hakkab veeteenust kooskõlastama konkurentsiamet. Esitatud muudatus näeb ette, et kuni sinnani  osutatakse veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenust tarbijatele hindadega, mille kohaliku omavalitsuse volikogud on seni kehtinud seaduse alusel kehtestanud. Komisjoni hinnangul välistab see olukorra, kus  vahetult enne uue seaduse rakendumist hakatakse hindu tõstma. Täiendavalt on lisatud klausel, et konkurentsiametil on õigus igal ajal nõuda veeteenuse hinna kooskõlla viimist käesoleva seaduse nõuetega.
 
Majanduskomisjon täpsustab oma muudatustega ka majandus- ja kommunikatsiooniministri volitusnormi tingimuste seadmisel, millest lähtudes sõlmib võrguettevõtja lepingud soojatootjaga. Muudatuse kohaselt kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister oma määrusega konkursi korraldamise korra ja pakkumiste hindamise metoodika, et hinnata pikaajaliste lepingute sõlmimise ja investeeringute tegemise vastavust seaduses sätestatud tingimustele. Seaduse algne versioon võimaldanuks ministril oma määrusega kehtestada ka lepingu tingimused ja lepingu kooskõlastamata jätmise alused.
 
Riigikogu täiskogu jätkab seadus menetlemist teisipäeval, 3. augustil kell 10 seaduse teise lugemisega. Kolmas lugemine on kavas tund aega peale teise lugemise lõppemist.
Vabariigi President osutas seadust välja kuulutamata jättes õiguslikule vaakumile, mis tekib enne veeteenuse hinna kujundamisel enne seaduse nõuete rakendumist, jättes vee-ettevõtjaile ligi pooleks aastaks vaba voli ühepoolsete hindade kehtestamiseks. Samuti juhtis president tähelepanu sellele, et majandus- ja kommunikatsiooniministrile antakse kaugkütte lepingutingimuste kehtestamisega õigusi, mis peaksid olema reguleeritud seaduses ja mitte ministri määrustega.
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside