Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Esmaspäeval arutas Riigikogu majanduskomisjon suvel sideoperaatoritelt laekunud ettepanekut elektroonilise side seaduse muutmiseks, et telefonimüük oleks Eestis reguleeritud.

„Sideoperaatorite ettepanek on muuta seadust ja reguleerida telefonimüüki nii, et inimene, kes ei soovi telefonimüügi kõnesid saada, neid ka ei saaks. Täna ühtset seisukohta selles küsimuses veel ei ole, komisjon arutab võimalikke lahendusteid tuleval nädalal,“ ütles Riigikogu majanduskomisjoni esimees Arto Aas.

Seaduse muutmise sooviga välja tulnud operaatorid rääkisid majanduskomisjoni esmaspäevasel istungil, et väga suur hulk inimesi saab telefonimüügi kõnesid, mida paljud neist ei soovi saada. Samuti leiti, et teatud osa elanikkonnast, eelkõige lapsed, on tarbijatena telefonimüügi ees kaitsetumad, sest nad ei tea oma õiguseid.

Majanduskomisjoni istungil selgus, et laialdasemalt müüakse telefoni teel ajalehti, raamatuid, mobiilsideteenuseid, pangateenuseid, tervisetooteid, aga samas ka aluspesu ja vitamiine.

„Operaatorid väidavad, et paljusid inimesi telefonimüük ärritab, aga paraku pole kuidagi võimalik kõnesid ära hoida. Telefonimüüjad samas kinnitavad, et rahulolematus ei ole väga suur ja et telefonimüük ei erine oluliselt müügitööst tänavatel või kaubanduskeskustes. Kindlasti on agressiivse müügitöö ees nõrgemas seisus lapsed ja vanurid, kes ei pruugi osata kõnet lõpetada ja mitte nõustuda ostuga,“ rääkis Aas. Arto Aas lisas, et kõige parem lahendus oleks müügifirmade omavaheline vabatahtlik kokkulepe ja hea tava välja töötamine, mis tõstaks telefonimüügi kvaliteeti ja tähtsustaks tarbijate õigusi.  

Müügimeistrite AS-i esindaja nentis majanduskomisjoni istungil, et tänaseks pole turuosalised püüdnud omavahel telefonimüügi reegleid kokku leppida, kuigi teatud reguleerimine on vajalik. Samas avaldasid mitmed ametkondade esindajad arvamust, et kõige keerulisem oleks seadusrikkumise tõestamine ja õiguspärane karistamine. Samuti tuleb tagada, et kõikidel turuosalistel oleks võrdsed õigused ja kohustused.

Eestis on täna reguleeritud niinimetatud spämmimine elektronsides kui ka masstekstisõnumite saatmine.

Majanduskomisjonis esmaspäeval toimunud arutelul osalesid majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, tehnilise järelevalve ameti, andmekaitse inspektsiooni, tarbijakaitseameti ning Eesti Telekomi, Tele2 Eesti ja Müügimeistrite AS-ide esindajad.

Küsimuse all oli, kas sellist regulatsiooni on üldse vaja, kuidas toimuks järelevalve ja kohtumenetlus, millised oleks sanktsioonid, tehnilised lahendused ja muu asjassepuutuv. Sideoperaatorite esitatud seaduse muutmise ettepanekule on majanduskomisjon saanud arvamuse nii majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumilt kui andmekaitse inspektsioonilt.

Vaata fotosid.

 

Tagasiside