Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu majanduskomisjoni esimehe Urmas Klaasi juhtimisel arutas komisjon koos ekspertidega Eesti transiidiuuringu tulemusi. 

Ekspertrühma juhi Enno Lendi hinnangul on olulisemateks transiidiprobleemideks käesoleval ajal nii aeglane otsustamiskiirus kui ka suutmatus reageerida arengutrendidele transiidis. Ekspertide arvates ei rakendata ka küllaldaselt meetmeid kallite ja töömahukate transiidikaupade toomiseks Eestisse. Samuti puudub ühtne merenduspoliitika ning logistika arengukava. Rõhutati, et kaubavoogude kasvu pärsib endiselt aeglane Eesti-Vene piiriületus. Nenditi, et konteinervedude arendamise uus strateegia Eestis Hiina suunal sisaldab riske ja pole siiani terviklikult läbi töötatud. 

Arutluste käigus tõdeti, et transiidivedude tulevik sõltub nii makromajanduse olukorrast kui ka Eesti ja Venemaa suhetest. Märgiti, et mida kauem Venemaaga piiriületuse probleem jätkub, seda rohkem kerkib konteinerveol uue probleemina nii hinna kui ka ajabarjäär.  

Urmas Klaas tõstis üles küsimuse riigi ja ettevõtjate koostööst transiidi ja logistikavaldkonna arendamisel. Eksperdid rõhutasid vajadust riigi koostöö suurendamiseks eeskätt infrastruktuuri väljaarendamisel. Ettevõtjate tähelepanu keskendub teenuse pakkumisele ja opereerimisele. Rõhutati vajadust Eesti pikaajalise logistikastrateegia väljatöötamiseks, mille osad on nii transpordi kui ka transiidipoliitika. Ida-Lääne suunalisel transiidivedude probleemide lahendamisel ootavad ettevõtjad riigilt logistikavõrgustiku arendamist ja toetamist. Muuga sadama projekti silmas pidades rõhutati, et riik peaks kaasama teadlasi, eksperte ja spetsialiste pragmaatilise ja läbimõeldud suhtumise kujundamisel nn megaprojektide osas. Ka Ningbo sadama  investeeringu osas tuleks projekti otstarbekust analüüsida tarneahela kui terviku seisukohast ja võtta arvesse terviklahendused. 

Eksperdid avaldasid tunnustust Riigikogu majanduskomisjonile transiidiuuringu tellimise eest, mis võimaldab anda uue impulsi üleskerkinud probleemide lahendamisele. Urmas Klaas ütles, et komisjon jätkab teema sisulist käsitlust nii ministeeriumi esindajate kui ka ekspertide osavõtul. 

Lisainfo: Urmas Klaas, majanduskomisjoni esimees, 5135145 

Riigikogu pressitalitus

 

 

 

 

Tagasiside