Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu majanduskomisjonis toimub homme 12. märtsil kell 14 parlamentaarne kuulamine, kus vaatluse alla võetakse energiamajanduse riiklik arengukava aastani 2020 ja Eesti elektrimajanduse arengukava aastani 2018.

Tänase seisuga on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis valminud nimetatud arengukavade eelnõud. Energiamajanduse arengukava kinnitab Riigikogu, elektrimajanduse arengukava puhul teeb seda valitsus.

Energiamajanduse riikliku arengukava aastani 2020 eesmärgiks on siduda omavahel valdkonna spetsiifilised arengukavad ja anda energiapoliitika üldsuunad kuni aastani 2020. Arengukava toob esile kolm põhilist eesmärki: 1) energiavarustuse mitmekesistamine, nii et aastaks 2020 ei ületa ühegi energiaallika osakaal energiabilansis 50%; 2)  energiasäästu ja energiatehnoloogiate arendamine ning 3) turumoonutuste kõrvaldamine.

Elektrimajanduse arengukava 2008-2018 on Vabariigi Valitsuse poolt heaks kiidetav valdkonna arengukava, mis kirjeldab valitsuse strateegiat elektrimajanduse valdkonnas. Arengukava eesmärgiks on suunata ettevõtteid tegema selliseid investeerimisotsuseid, mis tagaks riiklike huvide täitmise elektriturul. Riigi eesmärgiks on tagada pidev, säästlik ja põhjendatud hinnaga elektrivarustus Eestis.

Mõlemad eelnõud näevad ette ka tuumaenergeetika arendamise ja vastava seadusandluse väljatöötamise.

Eelnõusid tutvustavad majandus-ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ja energeetika asekantsler Einari Kisel.Osalevad ka teemaga seotud asutuste ja ettevõtete esindajad.

Majanduskomisjoni istung toimub Riigikogu konverentsisaalis.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside