Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Majanduskomisjon saatis teisele lugemisele reklaamiseaduse eelnõu (717 SE) ettepanekuga eelnõu teine lugemine katkestada. Eelnõu on majanduskomisjoni ettepaneku kohaselt täiskogu ees 3. mail.

Uue muudatusena lisas majanduskomisjon (enda ettepanekuna) eelnõusse sätte, mis näeb ette, et alkoholireklaam peab sisaldama hoiatavat teksti: „Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada Teie tervist”. Eelnõusse viidud muudatus ütleb, et „hoiatus peab tavalise tähelepanu juures olema märgatav, arusaadav ja selgelt eristatav muust teabest.”

Sarnane põhimõte kehtib praegu ravimite reklaamil, mis peab sisaldama hoiatust, et tegemist on ravimiga. Ravimite puhul reguleerib seda ravimiseaduse §84 lg 3 p 3.

Eelnõusse viidi ka muudatus, mis lubab reklaamida alkoholi televisioonis ja raadios kange alkohoolse joogi puhul alates kella 21-ni kuni kella 7-ni hommikul, lahja alkohoolse joogi puhul kella 20-st kuni kella 7-ni hommikul. Eelnõu varasem redaktsioon sisaldas mõnevõrra suuremat piirangut, lubades alkoholi reklaamida televisioonis ja raadios alates kella 22-st kuni 7-ni sõltumata alkoholi kangusest. Selle muudatusega eelnõus omandasid alkoholi reklaami piirangud televisioonis ja raadios sellise kuju, nagu need on ka praegu kehtivas reklaamiseaduses.

Täna tehtud muudatustega täpsustati ka neid sätteid, mis lubad reklaamis kasutada tubaka- ja alkoholitoodete tähistamiseks kasutatavat kaubamärki, juhul kui kaubamärk ei väljenda sõnas ega kujuta pildis vastavalt kas tubakatoodet või alkoholi ega nende toodete tarbimist ning sama kaubamärgiga tähistatakse ka teisi kaupu või teenuseid. Kehtiv reklaamiseadus tubaka- ja alkoholitoodete kaubamärgi kasutamist reklaamis ei reguleeri.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352

 

Tagasiside