Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Seoses täna vastu võetud valitsuse algatatud loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõuga (328 SE) tõdes maaelukomisjoni esimees Kalev Kotkas, et koostöö Eesti Loomakaitse Seltsiga (ELS) on olnud sisukas.

„Maaelukomisjonil on hea meel, et koostöö sotsiaalpartneri Eesti Loomakaitse Seltsiga on olnud asjalik ja sisukas. Kokkuvõttes on Eesti Loomakaitse Seltsi poolt tehtud üheteistkümnest ettepanekutest ühel või teisel moel lahendatud kaheksa, üks ei leidnud arvestamist ja kahe ettepaneku kallal töö jätkub. Kiibistamise ja registrite teemaga jätkab maaelukomisjon tööd 2009. aasta alguses. Üks ettepanekuist oli eelnõu menetlemise ajaks üks juba ka lahenduse leidnud 24. juulil 2008 kehtestatud põllumajandusministri määruses nr 76, mis sätestas nõuded lemmiklooma pidamisele,“ ütles Kotkas

Kotkase kinnitusel leiti komisjoni arutelul, et kuna mitmetes ettepanekutes sisalduv on juba sätestatud teiste kehtivate seadustega, siis tuleks pigem tagada seaduste parem täitmine. Nii reguleerib hulkuva looma leidmist ja kaotamist loomakaitseseadus, loomatauditõrje seadus ja asjaõigusseadus, loomakaitseühenduste koostööd järelvalveasutustega halduskoostööseadus, Riikliku Loomakaitse Nõukogu moodustamist Vabariigi Valitsuse seadus jne.

„Maaelukomisjon ei pidanud õigeks pikendada loomade varjupaigas pidamise minimaalset aega kahelt nädalalt kolmele ning sätestada seaduses lõpliku varjupaigas läbiviidavate veterinaartoimingute nimekirja, kuna kehtiva loomakaitseseaduse sõnastus „minimaalselt kaks nädalat” ei keela loomi rahaliste võimaluste olemasolul ka praegu kauem pidada ning vajaliku ravi ulatuse üle peaks otsustama siiski veterinaararst,“ selgitas Kotkas.

Vastuvõetud seaduses on Kotkase sõnul arvestatud ettepanekuga sätestada vastutus looma avaliku näitamise kohta esitatavate nõuete rikkumise eest lisaks ka loomavõistluste ning müügi kohta esitatavate nõuete rikkumise eest.

Ühisel arutelul tunnistas maaelukomisjon Kotkase kinnitusel koerte ja kasside kiibistamise ning lemmiklooma registrite töö parandamise vajalikkust, samas vajab selle teema seadusesse kirjutamine ta sõnul veel võimalike variantide põhjalikku läbitöötamist.

Seaduseelnõu menetlemisel osalenud ELSi esindajad andsid käesoleva aasta alguses Riigikogule üle ettepanekud riikliku loomakaitsesüsteemi muutmiseks koos 51 014 interneti vahendusel kogutud allkirjaga.

Täiendav informatsioon: maaelukomisjoni esimees Kalev Kotkas, telefon 50 37 976.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside