Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu maaelukomisjon otsustas oma tänasel istungil toetada valitsuse seisukohti Euroopa Komisjoni teatisele „Abi parem suunamine ebasoodsate looduslike tingimustega piirkondade põllumajandustootjatele”. Maaelukomisjon toetas valitsuse positsioone, mille kohaselt tuleks ebasoodamate alade määratlemisel välja töötada ühtsed kriteeriumid. Samas leidis komisjon, et Eesti seisukohad tuleks esitada konkreetsemalt ja jõulisemalt.

Maaelukomisjonile tutvustatud valitsuse seiskohtade kohaselt ei ole ebasoodsate alade määratlemise kriteeriumid liikmesriikide lõikes võrreldavad, põhjustades põllumajandustootjate erinevat kohtlemist ja moonutades konkurentsitingimusi.
 
Lisaks eelnevale pidas maaelukomisjon vajalikuks rõhutada, et teatises käsitletavat valdkonda ei tohiks käsitleda ühise põllumajanduspoliitika reformist eraldiseisvana, vaid ühe osana sellest.
Maaelukomisjon kujundas oma arvamuse seisukoha andmiseks Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjonile, mis arutab käesolevat teatist oma reedesel istungil, 10. juulil.
Euroopa Komisjon esitas kõnealuse teatise Euroopa Parlamendile EL Nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele 21. aprillil 2009. Komisjoni teatis annab ülevaate ebasoodsate piirkondade toetuse skeemi hetkeseisust ja esitab oma lisas võimalikud kriteeriumid, mis võiksid olla uue toetuste skeemi aluseks. Alates 1975. aastast kohaldatud ebasoodsate piirkondade põllumajandustootjate abikavaga on kehtestatud mehhanism põllumajandustegevuse jätkumise ja paikkonna säilitamise toetamiseks mägipiirkondades ja muudes ebasoodsate tingimustega piirkondades.
Riigikogu pressitalitus
 
 

 

Tagasiside