Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu maaelukomisjoni tänasel istungil olid tähelepanu keskmes Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse eelnõu (745 SE) muudatusettepanekud.
 

Komisjoni esimehe Kalvi Kõva sõnul oli arutusel MTÜ Liivimaa Lihaveis ettepanek lisada eelnõusse võimalus, et tootjarühmale mõeldud toetust saaksid lisaks tulundusühistutele taotleda ka mittetulundusühingud. „Tootjarühma loomise mõte on edendada ühistegevust ning turustada ühiselt rühma liikmete, so põllumajandustootjate toodangut eesmärgiga saada võimalikult suurt tulu. Kui selle saavutamiseks on loodud mittetulundusühing, siis oleks mõistlik, et ka see saaks taotleda toetust sarnaselt tulundusühistutega,“ selgitas Kõva. Ta väljendas heameelt, et mitmel komisjoni istungil arutatud tootjarühmade juriidilise vormi küsimus leidis täna lahenduse. Enne muudatuse sisseviimist konsulteeriti ka justiitsministeeriumiga, et kindlustada sätte õiguslikuks sisseviimiseks roheline tee. 

Komisjon tegi koostöös põllumajandusministeeriumi spetsialistidega veel mitu olulist muudatusettepanekut. Tähtsaks peeti sätte lisamist, mis võimaldab toetuste andmise tingimusi kehtestada enne maaelu arengukava heakskiitmist Euroopa Komisjoni poolt. „Praeguseks on selge, et Euroopa Komisjon ei jõua Eesti maaelu arengukava 2014-2020 heaks kiita varem kui 2015. aasta kevadel. Samas on siseriiklikult vaja meetmete tingimusi kehtestada varem, et taotlejad saaksid alustada oma tegevustega ja et oleks võimalik alustada taotluste vastuvõttu,“ ütles Kõva. 

Komisjonis toimunud arutelul osalesid põllumajandusministeeriumi spetsialistid Marko Gorban, Marika Kairjak ja Geir Veski

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse eelnõu (745 SE) on täiskogus teisel lugemisel 12. novembril. Juhul, kui teine lugemine lõpetatakse, viiakse kolmas lugemine ja lõpphääletus läbi 19. novembril. 

Riigikogu pressiteenistus

 

Tagasiside