Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu maaelukomisjon otsustas tellida maaelu arengu 2012. aasta aruande koostamist ettevalmistava pilootuuringu „Maapiirkonna ettevõtluse arengutakistused ja -vajadused“.

Maaelukomisjoni esimehe Kalvi Kõva sõnul tuleneb komisjoni otsus vajadusest analüüsida täpsemalt maaettevõtluse olukorda, selle arengut takistavaid tegureid ning maaettevõtluse arenguvõimalusi ja arenguvajadusi.

„Tellitud uuringu eesmärk on koguda andmeid ja koostada analüüs, mis iseloomustaks maapiirkonna ettevõtjate probleeme, nende tegevust mõjutavaid tegureid ja ettevõtluskeskkonda üldiselt,“ selgitas Kõva.

Lähteülesande kohaselt tehakse uuring ühe-kahe piiriäärse ja suurematest tõmbekeskustest suhteliselt kaugemale jääva maakonna baasil.

„Antud analüüs on vajalik maaelupoliitika otsuste langetamiseks ja maaettevõtluse eesmärgipärasemaks arendamiseks tulevikus. Ankeetküsitlusega kogutakse andmeid näitajate kohta, mida olemasolevad andmebaasid ei kajasta – ettevõtete tegevus- ja investeeringuplaanide, arenguvajaduste ja muu sellise kohta,“ ütles Kõva.

Pilootuuringu idee kasvas välja maaelukomisjoni algatusel selle aasta jaanuaris Riigikogu täiskogus toimunud olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelust, mis põhines Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudis valminud uurimusel „Maaelu arengu aruanne 2011“. Kalvi Kõva sõnul väljendasid mitmed sõnavõtjad tookord arvamust, et sellise aruande koostamine peaks muutuma iga-aastaseks.

Maaelukomisjoni tellitud uuringu valmimise tähtaeg on käesoleva aasta juuni.

Riigikogu pressitalitus 

Tagasiside