Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Põllumaade deklareerimise tähtaega soovitakse pikendada kuni 12. aprillini.

Maaelukomisjoni 23. veebruari istungil otsustati teha Riigikogule ettepanek maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmiseks. Nimetatud seaduse kohaselt tuleb põllumaad deklareerida 15. märtsiks 2004. aastal. Deklareeritud põllumaa on ühtlasi edaspidi aluseks Euroopa Liidu ühtse pindalatoetuse saamiseks, mis 2004. aastal on esialgsel hinnangul 419 kr/ha.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti piirkondlikes büroodes on tekkinud suured järjekorrad. Inimesed asuvad sageli järjekorda juba hommikul kella kuuest alates. Samuti ei ole kõikide maakondade maakasutajad olnud võrdsetes tingimustes: kahes Eesti põllumajanduslikult tugevas maakonnas Järva- ja Jõgevamaal on maade deklareerimise võimalus olnud inimestest mitteolenevatel põhjustel oluliselt lühem.

Riigikogu maaelukomisjoni liikmed leidsid üksmeelselt, et mõistlik on maade deklareerimiseks antud tähtaega pikendada vähemalt 12. aprillini. See võimaldaks kõigil maakasutajatel rahulikult oma maadega tegeleda. Maaelukomisjoni esimehe Jaanus Marrandi sõnul ei ole õige, et inimesed peavad riikliku bürokraatia poolt seatud põhjustel kannatama. Riik on ennekõike inimese jaoks.

Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmiseks täiendatakse vastava sättega taimekaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (253 SE), mida komisjon soovib Riigikogus menetleda kiirendatud tempos.

Riigikogu pressitalitus

Lisainfo: Jaanus Marrandi : 5143233

Tagasiside