Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kohtumine toimus neljapäeval 22. aprillil.

Kohtumisel president Arnold Rüütliga arutati Eesti maaelu probleeme ja Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamisega seotud küsimusi.

Arutati ka erinevate meetmete mõju Eesti maaelule ja riigi võimalusi meetmete praktilisel rakendamisel. President Arnold Rüütel rõhutas vajadust olla valmis Euroopa Liidu tõukefondide vahendite täielikuks ärakasutamiseks. Komisjoni liikmed avaldasid samuti arvamust, et oluline on tagada riigipoolne kaasfinantseerimine ja rakendada täies mahus kõiki põllumajanduspoliitika võimalusi, et tagada Eesti maaettevõtjate võimalused tihenevas konkurentsis.

President Arnold Rüütel nimetas maaelu- ja regionaalpoliitika tasakaalustatud arengut oluliseks ka julgeolekupoliitilistel kaalutlustel. Arutluses leiti, et eesseisev liitumine toob loodetavasti kaasa ka ühiskondlike hoiakute muutumise maaelusse tervikuna. Pikemalt peatuti keskkonna – ja loodussõbraliku tootmise võimalustel, mis peaks tagama Eestile omaste kultuurmaastike säilimise ja olema üheks Eesti tootjate võimaluseks Euroopa turul.

22. aprillil olid Riigikogu istungil kolmandal lugemisel ka viimased kaks maaelukomisjonis menetletavat eelnõud, mille jõustumine on vajalik enne esimest maid. Kokku on maaelukomisjon kevadistungjärgul vastu võtnud 12 seadust ja suutnud menetleda kõik maaelu valdkonda puudutavad seaduseelnõud, mis on vajalikud Eesti ja Euroopa Liidu seadusandluse ühtlustamiseks.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside