Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Maaelukomisjon käsitles esmaspäevasel istungil omavalitsuskorralduse reformi seaduse eelnõu, mis on praegu kooskõlastusringil ministeeriumides ja partnerorganisatsioonides. Eelnõu tutvustas komisjonile regionaalminister Siim Valmar Kiisler.

Peamised küsimused, millele regionaalministril tuli komisjoni ees vastata, puudutasid omavalitsuste tulubaasi ja funktsioone, samuti käsitleti hariduse ja personali teemasid, vabatahtliku ja sunniviisilise liitmise eri aspekte, aga ka elanike, kohalike omavalitsuste soove ja valitsuse rolli reformi elluviimisel.

„Eelnõu ei ole täna Riigikogule esitatud, see on veel valitsuseski käimata. Maaelukomisjon soovib aga kindlasti kuulda ministrilt, kuidas eelnõuga edeneb ja vajadusel esitab oma ettepanekuid. Esimene proovikivi eelnõule saabub varsti, kui regionaalminister saab kooskõlastusringilt ettepanekuid,“ ütles Riigikogu maaelukomisjoni esimees Kalvi Kõva.

Komisjoni liikmed nentisid, et kõige muu kõrval on vajalik saavutada reformi elluviimiseks ka poliitiline konsensus. Minister väljendas seejuures soovi kohtuda ka kõigi parlamendi fraktsioonidega eelnõu tutvustamiseks, mis leidis komisjoni liikmete hulgas heakskiitu.

Reformi aluseks on tõmbekeskuste põhine haldusjaotus, Kiisleri sõnul on selleks head allikad olnud nii mobiiltelefoni rändlusuuring kui ka viimase rahvaloenduse küsimus selle kohta, kuhu inimesed igapäevaselt tööl käivad. Minister kinnitas komisjonile, et nende kahe väga põhjaliku andmekogumiga saab Eesti inimeste liikumistest tõmbekeskustesse väga objektiivse pildi.

Eelnõu on saadetud kooskõlastuseks ministeeriumitele, Eesti Linnade Liidule ja Eesti Maaomavalitsuste Liidule ning ettepanekute tähtaeg on 24. veebruar.

Tagasiside