Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu maaelukomisjoni ja Leedu Seimi sõsarkomisjoni liikmed arutavad tutvumistel Lõuna-Eesti talude tegevusega maapiirkonna tasakaalustatud arengu küsimusi.

Maaelukomisjoni esimehe Ivari Padari sõnul on komisjon käesoleva koosseisu esimesel tööaastal mitmel korral käsitlenud maapiirkonna tasakaalustatud arengu, maaettevõtluse, tööhõive ja infrastruktuuri arendamise küsimusi. Ta märkis, et komisjon on arutanud kiire internetiühenduse tagamist maapiirkonnas, teenuste kättesaadavust, töökohtade loomist ning teede ja energiaga varustatuse probleeme. Kevadistungjärgu viimasel istungil arutati regionaalse tööhõivega seonduvat. Komisjon peab vajalikuks otsustavate sammude astumist maaelu elavdamiseks haldusreformi läbiviimise käigus.

Padar selgitas, et komisjoni eesmärk vaadelda hõivatust maapiirkonnas laiemalt. „Maaelu elavdamise ja arendamise üheks eeltingimuseks on elanikele teenuste kättesaadavus, samuti riigi ja kohalike omavalitsuste loodavad töökohad. Erilist tähelepanu pöörame ettevõtlust piiravatele teguritele nagu kõrged liitumistasud, interneti kättesaadavus ja taristu,“ ütles Padar.

Padar märkis, et maavalitsuste esindajad on käivitanud koostööprojekti, mille eesmärgiks on  pakkuda välja riikliku regionaalpoliitika sisendiks sobivaid universaalseid meetmeid töökohtade paiknemise mõjutamiseks. Maaelukomisjon peaks selles protsessis olema Riigikogu-poolseks eestvedajaks.

Maaelukomisjon leidis, et oluline on põhjalikult analüüsida teiste riikide kavandatud plaane ja omandatud kogemusi, et leida maaelu elavdamiseks sobiv ja edasiviiv lahendus.

Padari sõnul on haldusreformi läbiviimisel tark langetada maapiirkondesse uute regionaalsete töökohtade loomise otsused. See aitaks maaelu jõudsamalt edasi viia. Üheks võimaluseks on töökohtade Tallinnast väljaviimine. Tema sõnul on head näited PRIA peakontor Tartus  ja Maaelu Edendamise Sihtasutus Viljandis.

Ta lisas, et kõik kavandatavad sammud peavad olema hoolikalt läbi kaalutud, vaadata tuleb tervikpilti ja lähtuda haldusreformi põhimõtetest.

Padari sõnul otsustas maaelukomisjon algatada regionaalse tööhõive teemalise arutelu Riigikogu täiskogu istungil olulise tähtsusega riikliku küsimusena. Selle ettevalmistamiseks otsustati võtta piisavalt aega ja viia arutelu läbi tuleva aasta esimeses kvartalis. Padar lisas, et hetkel on regionaalsete töökohtade teema päevakorral ka erinevates ministeeriumides. Tegu on tähtsa ja mitmepalgelise teemaga, mis nõuab kaalutletud otsuste langetamist, et parandada teenuste kättesaadavust maapiirkonnas ja tõsta seal elavate inimeste elukvaliteeti.

Lisainfo: Ivari Padar, 513 1851

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
T: 6316351, 5190 2837
[email protected]
Päringud: [email protected]

 

Tagasiside