Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Maaelukomisjoni tänasel istungil käsitleti taastuvenergiaprojektidega seotud küsimusi maapiirkondades.

Istungil kuulati ära ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo ülevaade, mille kohaselt on riik võtnud sihiks toetada päikesepaneelide soetamist väljaspool Tallinna. Selleks on ette nähtud omavalitsustele ja korteriühistutele 1,4 miljonit eurot, mille eraldamine on kavas käesoleva aasta esimesel poolel.

Maaelukomisjoni esimehe Aivar Koka sõnul on riigi abi päikesepaneelide kasutusele võtmisel väljapool suuremaid keskusi teretulnud. „Kui tahame maapiirkondades elukvaliteeti ja tegutsemisvõimalusi otsustavalt parandada, siis peame looma selleks tingimused. Selles omab olulist rolli ka kaasaegne ja ökonoomne energiavarustussüsteem,“ ütles Kokk. Ta märkis tunnustavalt, et Eesti Energia ja paljud teised ettevõtted pakuvad päikeseenergia lahendusi üle Eesti ettevõtjatele ja eratarbijatele. Lähiajal avaneb ka Sihtasutuse KredEx kaudu võimalus toetust taotleda riigi- või kohaliku omavalitsuse asutustel, mittetulundusühingutel, äriühingutel, sihtasutustel, seltsingutel või korterühistutel. Nende hulka kuuluvad ka töötlev tööstus, aga ka hotellid ja muud majutusteenuseid pakuvad asutused. „Just päikeseenergiat peetakse üheks kõige suurema kasutuspotentsiaaliga taastuvaks energiaressursiks,“ ütles Kokk.

Kokk märkis, et toetuse määr on kuni 30 protsenti meetme raames toetatavate tegevuste abikõlblike kulude kogusummast ja kuni 30 000 eurot taotleja kohta. Toetust saab taotleda päikesepaneeli projekteerimise, päikesepaneeli soetamise ja päikesepaneeli paigaldamise kulude katteks.  

Komisjoni istungil tõdeti, et taastuvenergia toetuste kaudu saab kaasa aidata riigi energiamajanduse arengukava aastani 2030 (ENMAK) eesmärkide täitmisele. Selle kohaselt peab tagatav energiavarustus olema kooskõlas Euroopa Liidu pikaajaliste energia- ja kliimapoliitika eesmärkidega ja panustama Eesti majanduskliima ja keskkonnaseisundi parendamisse ning pikaajalise konkurentsivõime kasvu.

Komisjoni istungil osalesid  ja andsid selgitusi lisaks ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palole veel Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehituse asekantsler Jüri Rass ning energeetika osakonna energiaturgude korralduse juht Jako Reinaste, Eesti Energia energiakaubanduse regulaarsuhete juht Andres Tross, Enefit Green AS juhatuse esimees Aavo Kärmas, MTÜ Eesti Päikeseelektri Assotsiatsiooni juhataja Andres Meesak ja FootonVolt OÜ juhatuse liige Marek-Andres Kauts.

Lisainfo: Aivar Kokk, 503 0954

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside