Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu maaelukomisjoni tänasel kohtumisel Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi esindajatega keskenduti lihaveisekasvatajate tõstatatud probleemide käsitlemisele seoses veeseadusega. Eestis on looduslik ressurss lihaveiste arvukuse suurenemiseks olemas ja ka turg on toodangust huvitatud.

Riigikogu maaelukomisjoni tänasel kohtumisel Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi esindajatega keskenduti lihaveisekasvatajate tõstatatud probleemide käsitlemisele seoses veeseadusega. Eestis on looduslik ressurss lihaveiste arvukuse suurenemiseks olemas ja ka turg on toodangust huvitatud.

Maaelukomisjoni esimees Ivari Padar pidas oluliseks loomakasvatuse arendamist pidurdavate tegurite kiiret kõrvaldamist. Tema sõnul on vaja nii veisekasvatuse kui ka lambakasvatuse arendamiseks luua soodsamad karjatamistingimused.

„Keegi ei sea kahtluse alla ei vee ega ka looduse kaitse tähtsust. Piiranguid ei tohi aga kehtestada lihtsustatud moel, käsitledes ühe mõõdupuuga neid põllumehi, kelle majandustegevus kujutab keskkonnale ohtu ja neid, kes majandavad loodusega arvestades. Selline lihtsustatud lähenemine raskendab loomakasvatajate majandustegevust. Siin tuleb leida mõistlik kompromiss puhta keskkonna ja põllumajanduse vahel,“ ütles Padar. Tema hinnangul tuleb üle vaadata veeseaduses kehtestatud nõuded. Probleemile on vaja läheneda tasakaalustatult, arvestades nii loomakasvatajate huve kui ka keskkonnakaitset.

Padar juhtis tähelepanu, et juba mullu detsembris veeseaduse muudatuste vastuvõtmisel juhiti tähelepanu vajadusele vaadata üle loomade karjatamise tingimused veekogude ääres. Ta toonitas, et loomade vabapidamine on maapiirkondade seisukohalt oluline suund, mis arendab looduslähedast elulaadi. Samas tõstab see meie ekspordivõimekust ja annab väärtuslikku toodangut siseturule.

Maaelukomisjon pidas vajalikuks karjatamise probleemi lahendamist veel sellel kevadel ning mõistliku kompromissi leidmist looduskaitse ja põllumajanduse vahel.

Fotod komisjoni istungilt:

Riigikogu pressiteenistus

Gunnar Paal, 6316351, 51902837

gunnar.paal@riigikogu.ee

 

 

 

Tagasiside