Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu maaelukomisjon arutas tänasel istungil eelnõu, mille eesmärk on kiirendada maareformi lõpule viimist ja koondada maareformi käigus sõlmitud hüpoteegilepingute haldamine Maa-ametisse.

Maaelukomisjoni esimees Tarmo Tamm lausus, et eelnõuga lahendatakse seoses maareformiga ilmnenud probleeme. „Maareformi käigus tekkis kinnisasjade vahele tuhandeid iseseisva kasutusvõimaluseta maatükke ja ribasid, mille liitmiseks piirneva kinnisasjaga tuleb teha ebamõistlikult aeganõudev ja suure halduskoormusega maareformi menetlus, et maaribast moodustada eraldi kinnisasi,“ sõnas Tamm. „Eelnõu järgi saab aga sellise maatüki piirneva kinnisasjaga liita palju hõlpsamini – ilma eraldi kinnisasja moodustamata, lihtsa maakorraldustoiminguga. Reformimata maatükki ei kanta kinnistusraamatus enam eraldi registriossa, vaid muudetakse olemasoleva kinnisasja piire,“ selgitas esimees.

Juunikuise seisuga on Maa-ameti andmetel Eesti maismaast reformimata veel umbes 21 100 maaüksust, mille pindala ulatub 18 400 hektarini.

Komisjoni aseesimees Merry Aart osutas, et maareformi üks suurem kitsaskoht on kinnistule juurdepääsu küsimus, kuivõrd paljud varem laiemalt kasutuses olnud teed hakkasid pärast maade tagastamist või erastamist kuuluma eraomanikele, kes ei luba neid teistel kasutada.

„Juurepääsuprobleemide lahendamist on kavas eelnõuga lihtsustada. Erateele saab juba praegu seada sundvalduse, kogu avalikuks kasutamiseks vajaliku ala määrata haldusaktiga ja see info on kõigile maakatastrist nähtav. Seejuures on siiani olnud kitsaskohaks ühtse hinnakirja puudumine, mille järgi tee eest kasutustasu määrata,“ sõnas aseesimees. „Eelnõuga nähakse avalikus kasutuses teede kasutustasude määramiseks ette ühtne kasutustasude määr, mis on reeglina kolm protsenti maa väärtusest.“

Peale selle luuakse eelnõuga võimalus kortermaja-aluse maa reformimiseks, kui eluruumi omanik ei ole tähtajaks esitanud taotlust korteriomandi seadmiseks. Samuti võimaldatakse suur osa hoonestusõigusega koormatud kinnisasjadest, mis valdavalt on eluhooned, võõrandada nende hoonestajatele.

Eelnõu järgi koondatakse maa erastamisel, tagastamisel ja korteriomandi seadmisel sõlmitud maa järelmaksulepingute haldamine ja riigi nimel hüpoteegipidaja ülesannete täitmine Maa-ametisse, kes on maa erastamise korraldaja. Maa-ametile antakse seega üle ka Riigi Tugiteenuste Keskuse hüpoteegipidaja ülesanded ja võlamenetluse tegevused.

Eelnõu tutvustasid komisjonile maaeluminister Tõnis Mölder, Keskkonnaministeeriumi riigivara osakonna nõunik Glen Roosaar ja Maa-ameti peadirektori asetäitja Triinu Rennu.

maaeluminister Tõnis Mölder, Keskkonnaministeeriumi riigivara osakonna nõunik Glen Roosaar ja Maa-ameti peadirektori asetäitja Triinu Rennu. Foto: Erik Peinar, Riigikogu Kantselei

Komisjon otsustas saata valitsuse algatatud maareformi seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (418 SE) Riigikogu täiskogu istungile esimesele lugemisele 13. oktoobril.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6592, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside