Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu maaelukomisjon arutas koos Maaeluministeeriumi ja teiste asjaomaste asutuste esindajatega võõrtööjõu kasutamise võimalusi hooajatöödel põllumajandussektoris. Peeti vajalikuks paindliku üleminekuperioodi tagamist ja seadusandliku aluse leidmist probleemi lahendamiseks. Maaelukomisjon otsustas sama teemat käsitleda järgmisel töönädalal.

Maaelukomisjoni esimees Tarmo Tamm rõhutas, et põllumajanduses tuleb võõrtööjõu kasutamisega seotud probleemid lahendada paindlikult, et tagada tänavu vajalike hooajatööde õigeaegne tegemine.

„Põllumajanduses ja toiduainetööstuses on viimastel aastatel kasutatud arvukalt võõrtööjõudu.Peame tõdema, et võõrtööjõu tähtsus nii oskustööliste kui ka hooajatööliste osatähtsus on nendes valdkondades järjest kasvanud,“ nentis Tamm.

Tamme sõnul on maaeluga seotud asutused esitanud taotluse pikendada praegu Eestis viibivate lühiajaliste välistöötajate töölubasid kuni olukorra normaliseerumiseni põhjusel, et tegemist on reeglina meie enda farmides välja koolitatud oskustöölistega, kelle asendamine pole tööjõu liikumise piirangute tõttu võimalik. Samuti soovitakse luua võimalused ja meetmed, mis võimaldaksid pakkuda kiiret ümberõpet põllu-majandusesektoris vajaminevate oskustööliste koolitamiseks.

Vastu võetud otsuse kohaselt saavad käesoleva aasta 17. märtsi seisuga Eestis seaduslikult viibivad võõrtöölised, kelle lühiajalise töötamise aeg on hiljuti läbi saanud või läbi saamas, põllumajanduses töötamist jätkata. Samas kehtib reegel, et pärast 31. juulit on võõrtöölisel aega kuni 31. augustini Eestist lahkumiseks.

Maaelukomisjoni aseesimees Urmas Kruuse toonitas: „Tööjõu probleemi lahendamiseks oleks vaja tänavu pikendada võõrtööjõu kasutamist isegi kuni aasta lõpuni.“  Ta selgitas, et Eesti põllumajanduse ja toiduainetööstuse ettevõtted soovivad pidevalt leida kodumaist tööjõudu. „Kuid uue olukorraga kohanemine võtab aega. Võõrtööjõu lahkumisega tekkinud probleemid vajavad toidutootmise tõrgeteta jätkumiseks  kiiret lahendust,“ rõhutas Kruuse.

Maaeluga seotud asutused ja ettevõtted avaldavad lootust, et nad suudavad erinevate meetmetega tagada põllumajandus- ja toidusektori ettevõtete tõrgeteta tegevuse ning ära hoida tootmismahtude langus, mis on ohuks nii riigi toidujulgeolekule, ekspordile kui ka edasisele majanduslikule olukorrale.

Maaelukomisjoni videoistungil osalesid maaeluminister Arvo Aller, Eesti Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus, Siseministeeriumi, Eestimaa Talupidajate Keskliidu, Eesti Aiandusliidu ja Aran PM OÜ esindajad.

Lisainfo:
Tarmo Tamm,  518 2215
Urmas Kruuse, 5627 9860

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

Tagasiside