Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu maaelukomisjonis toimunud arutelul keskenduti maapiirkondade bussiliikluse läbimõeldud korraldamisele nii liiklusskeemide kui ka teenuse kättesaadavuse seisukohalt.

Maaelukomisjoni esimehe Aivar Koka sõnul oleneb bussiliiklusest maapiirkondades elavate inimeste igapäevane elukorraldus, millesse on toonud olulised muudatused läbiviidud haldusreform.

„Avaliku bussiliikluse korraldamisel soodsatel tingimustel peame arvestama ka kommertsliinidega, mis teenindavad suurt sõitjate gruppi. Kommertsliinidel toimival bussiliiniveol on piisavalt palju sõitjaid, kellele on see hädavajalik teenus. Just tänu sellele saavad need liinid toimida ilma riigipoolse toeta,“ ütles Kokk. Tema hinnangul peame seda asjaolu võtma arvesse maapiirkondade paindliku bussiliikluse korraldamisel.

Tänastel toimivatel kaugliinidel tuleb luua eelmüügist ostetud pileti puhul nõudepeatuse võimalus, et inimesed saaksid soovi korral bussi peatust tellida. Kokk lisas, et täna jõuti kokkuleppele nõudepeatuse soovide esitamise küsimuses. Sellest tuleb teavitada maanteeametit, kes siis vedajatega koostöös ka lahenduse leiavad.

Maaelukomisjoni aseesimehe Urmas Kruuse arvates tuleks vältida olukorda, kus avaliku liiniveo korraldamisel kujundatakse oluliselt ümber turutingimusi ning tekitatakse tavapärastel turutingimustel hästi toimivale  teenusele avalike vahendite toel ebatervet konkurentsi, mis kahjustab vedajate majandustegevuse  jätkusuutlikkust. „Maakonnasisese tasuta bussiliikluse pealiskaudse ja kõiki nüansse mittearvestava elluviimise korral on ohud just sellise ebaterve konkurentsiolukorra loomiseks,“ ütles Kruuse. Ta lisas, et  kommertsalustel toimuva bussiliiniveo puhul pole tegemist turusegmendiga, mida ei mõjutaks avaliku liiniveo korraldamisel langetavad otsused.

Maaelukomisjoni istungil väljendati soovi, et tasuta maakonnasisese ühistranspordi korral tuleb võimaldada sõitjatel kasutada maakonnasisesteks sõitudeks samadel alustel kommertsliine, kui mõistlikus ajavahemikus puudub avaliku liiniveo ühendus sõitja lähte- ja sihtkoha vahel.

Toetati ettepanekut, mille kohaselt hüvitataks kommertsalustel liini teenindavale vedajale seaduses sätestatud tasuta sõiduõigusega reisijagruppide vedamisel saamata jääv piletitulu.  Tuleks kujundada raamistik väikese nõudlusega peatuste paindlikumaks teenindamiseks kaugliiniveol.

Põhjendatud oleks ka viia tulumaksuseadusesse muudatus, et vabastada töötaja ühistranspordikulude hüvitamine erisoodustusena maksustamisest.

Maaelukomisjon analüüsib tehtud ettepanekuid ja esitab need valdkonna eest vastutavale ministeeriumile.

Maaelukomisjoni istungil osalesid Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Maanteeameti, Eesti Linnade ja Valdade Liidu, MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus, OÜ Taisto Liinid, ASi GoBus, ASi Mootor Grupp ning ASi T Grupp esindajad.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

 

 

 

Tagasiside