Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu maaelukomisjon arutas koos keskkonnaametnike, looduskaitsjate ja põllumeeste esindajatega teraviljapõldude kaitsmist rändlindude suurte parvede eest, kes kevadel viljapõldudel maanduvad ja põllumeeste poolt serveeritud toitu maiustavad. Sellega tekitatakse toidutootjatele oluline kahju.

Maaelukomisjoni esimehe Tarmo Tamme sõnul on tegu iga-aastase kevadise probleemiga, mis teeb teraviljapõldudele suurt kahju ja sunnib põllumehi tärganud saaki aktiivselt kaitsma.

Haneliste poolt põllumeestele tekitatud kahju on viimastel aastatel oluliselt suurenenud, tekitades kahju miljonite eurode ulatuses.

„Probleemi on tunnistanud nii põllumehed kui ka keskkonnaametnikud ja looduskaitsjad, kuid pole jõudnud lahenduseni, et kaitsta põldusid ja kaitsta samal ajal ka üle lendavaid linde. Seda on vaja teha kiiremas korras,“ ütles Tamm. Senised heidutusabinõud pole aidanud. „Peame leidma tasakaalu looduse ja tootmise vahel,“ selgitas Tamm.

Maaelukomisjoni aseesimees Merry Aart toonitas, et peame leidma toimivad vahendid põldude kaitseks. „Looduse hoidmine on tähtis, kuid peame siiski lähtuma ka oma toidulaua kaitsest ja põldudel kasvava saagi hoidmisest. Peame siin leidma tasakaalu, põllumees peab kevadel saama teha neid töid, mida tal on vaja teha, et kindlustada toidujulgeolek“ ütles Aart.  Ta lisas, et Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja andmetel on haneliste arvukus ja nende poolt põllumajandusele tehtud kahjud viimastel aastatel oluliselt kasvanud, kahjud ületavad juba miljonite eurode piiri.

Keskkonnaameti eestvedamisel on praegu töös pikaajaline uuring haneliste heidutuse korraldamise küsimuses, et leida toimiv mõjutusvahend. Kui varasemal ajal oli hanede ja laglede kaitse ja ohjamise kava raames lubatud teatud tingimusel lindude heidutuseks letaalne tegevus, siis nüüd seda võimalust enam pole, sest kohus peatas selle võimaluse. Asjaomased asutused ja põllumehed pole omavahel kokkuleppeni jõudnud, kuidas toimiva heidutusega edasi tegutseda.

Maaelukomisjoni istungil leiti, et Eestis on nüüdseks küll koostatud hanede ja laglede kaitse ning ohjamise tegevuskava, kuid haneliste arvukuse reguleerimine on jätkuvalt tabu teema. See aga ei lahenda põldude kaitset rändlindude eest. Akustilise ja visuaalse heidutuse kõrval nähakse ühe osana linnuparvede suunamist looduslikele rohumaadele ja viia nad eemale viljapõldudest. Keskkonnaamet peab vajalikuks monitooringu jätkamist, et selle põhjal leida lahendused põldude kaitsmiseks. Komisjoni istungil peeti vajalikuks vaadata üle ka põllumeestele ennetustöödeks tehtud kulutuste ja lindude tekitatud kahjude hüvitamise süsteem ja vahendid.

Komisjoni istungil osalesid Maaeluministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti ning Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja esindajad.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
6316351, 51902837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

 

Tagasiside