Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu maaelukomisjon arutas tänasel istungil tori tõugu hobuste säilitamise ja aretamise üle ning leidis, et hobusetõu säilimiseks peab esmalt olema üheselt mõistetav, mida tähendab tori ohustatud tõugu hobune.

Komisjoni esimees Tarmo Tamm ütles, et komisjoni istungil oli sisukas arutelu. „Oluline on, et kõik osapooled saaksid ühtmoodi aru, millist tõugu saab lugeda ohustatud tõuks,“ lausus Tamm ja lisas, et kui selleks on vaja seadust muuta, siis seda ka tehakse. „Eesmärk peab olema, et ka saja aasta pärast saaksime tõdeda, et selline tõug nagu tori hobune on säilinud.“

Komisjoni aseesimees Merry Aart väljendas muret, kas ohustatud tõu staatus säilib, kui ristame tori tõugu hobuseid sporthobustega – kas ristandeid saab lugeda ohustatud tõuks. „Kui rääkida tori tõugu hobusest, siis universaalsuuna ja aretussuuna eesmärgid on pisut erinevad. Aretussuuna puhul on tegu ristamisega, mille näol ei saa tegu olla ohustatud tõuga,“ lausus Aart.

Istungil jäi kõlama, et praegu on tori tõugu hobustele esitatud üks aretusprogramm. Seejuures tõstatus küsimus, kas tori tõu puhul on tegu kolme alampopulatsiooniga või mitte. Vana-tori tõug küsimusi ei tekitanud, kuid universaalsuuna ja aretussuuna puhul leiti, et need moodustavad kaks eraldi alampopulatsiooni, millel peaks olema ka eraldiseisvad aretusprogrammid. Toodi välja, et aretusmeetodid nende kahe suuna puhul on erinevad, nn ohustatud tõu eelduseks on puhasaretus, aretussuuna puhul kasutatakse komponenttõugude täkkusid ehk tegu on ristamisega. Veel juhiti tähelepanu sellele, et ohustatuks võib tunnistada ka vaid osa tõust. Ministeeriumi esindaja kinnitas, et 400 hobusekasvatajale makstakse toetused välja ja eesmärk on, et tori ohustatud tõu kasvatajad saaksid toetatud ka edaspidi.

Istungil osalesid Maaeluministeeriumi toiduohutuse asekantsler Hendrik Kuusk, Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) peadirektori asetäitja Katrin Reili, PTA põllumajandusloomade aretuse osakonnajuhataja Anneli Härmson, PTA põllumajandusloomade aretuse osakonna peaspetsialist Piret Hommuk, Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi tõuaretuse ja biotehnoloogia õppetooli juht, professor Haldja Viinalass, Eesti Hobusekasvatajate Seltsi (EHS) tegevdirektor Krista Sepp, EHS juhatuse esimees, tori hobuse kasvatajate haruseltsi juhataja Imre Sams, EHS juhatuse liige, aretustöö juhataja ja tori hobuse kasvatajate haruseltsi juhatuse liige Andres Kallaste, Vana-Tori Hobuse Ühingu juhatuse esinaine Ute Wohlrab ning OÜ Saksilon esindaja Lars Uus.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6592, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside