Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu maaelukomisjoni tänasel istungil on tähelepanu keskmes oktoobrikuu lõpus Lõuna-Eestit tabanud tugeva tormi tagajärjed, mille tulemusena oli halvatud sealse piirkonna majapidamistele elutähtsate teenuste kättesaadavus. See tõi kaasa suure kahju eelkõige loomakasvatajatele ja talupidajatele.

Maaelukomisjoni esimehe Tarmo Tamme sõnul peame elektrivarustuskindluse tagamise kõrval looma toimiva süsteemi, et elutähtsate teenuste osutamine oleks tagatud nii põllumajandustootjatele kui ka elanikele, kui katkeb elektrivarustussüsteem. „Varuplaan peab olema tagatud nii riigi kui ka kohaliku omavalitsuse ja elanike endi konkreetse tegevuskavaga, mille eelduseks on vajalike vahendite olemasolu,“ ütles Tamm. Ta märkis, et läbielatud kriis näitas, et Lõuna-Eesti 65 000 majapidamise elektrita jäämine, sidesüsteemi katkemine, tanklate töö seiskumine, vee- ja kanalisatsiooni töö peatumine on väga tõsine signaal, mille kordumise vältimiseks peame nüüd ja kohe tegutsema.

Maaelukomisjoni aseesimees Urmas Kruuse märkis, et kriisi puhul on vaja tagada eelkõige operatiivne ja adekvaatne informatsioon toimuva kohta. Kriisiolukorraks valmisolek nõuab ka põllumajandustootjatelt endilt toimiva varuplaani loomist, et kriisi korral saaks tootmist jätkata. „Riigi ülesanne kriisiolukorra lahendamisel on tagada toimiv süsteem, et töötaks operatiivne infosüsteem ja abivajajad teaksid, kust nad saaksid abi ja vahendeid, keerulises olukorras toimetulemiseks. Tähtis roll abi osutamisel ja kriisiküsimuste lahendamisel on kohalikel omavalitsustel, kes on hästi kursis kohaliku põllumajandustootmise ja piirkonna elu-oluga,“ ütles Kruuse. Tema sõnul on elu näidanud, et kriisiolukorras on eelkõige vaja tagada sidesüsteemi toimimine, varugeneraatorite olemasolu, soojendusvahendid, töötavad kütusetanklad, aga ka toit ja vesi ning esmaabivahendid.

Komisjoni istungile on kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Siseministeeriumi, Maaeluministeeriumi, Elektrilevi OÜ, Elering ASi, Võru Linnavalitsuse ning Räpina valla esindajad.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

 

Tagasiside