Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu maaelukomisjon kohtus täna Eestis visiidil viibiva Läti parlamendi põllumajandus-, keskkonna- ja regionaalpoliitikakomisjoni delegatsiooniga eesotsas komisjoni esimehe Anna Seile’ga.

Maaelukomisjoni esimees Kalev Kotkas andis Läti kolleegidele ülevaate Eesti maaelu viimaste aastate arengust. Lätlaste initsiatiivil kujunes kõige huvipakkuvamaks teemaks biokütuse tootmise ja kasutamise ning sellest tulenevalt rapsikasvatusega seonduv. Komisjoni aseesimees Aleksei Lotman selgitas Saeima liikmetele biokütuse kasutamisega seotud probleeme Eestis. Läti parlamendiliikmed väljendasid muret rapsi massilise kasvatamisega põhjustatava loodusliku tasakaalu rikkumise üle. Samas nad märkisid, et biokütuse tootmist reguleerib Lätis eraldi seadus. Riigikogu liikmed omakorda tundsid nimetatud seaduse vastu elavat huvi ning palusid Läti kolleegidel selle endile saata.

Vastastikku anti ülevaade EL ühise põllumajanduspoliitika rakendamisest ja seisukohtadest ÜPP kavandatava reformi suhtes. Külalised esitasid küsimusi Eesti maaelu arengu toetuste, samuti põllumajandustoodete käibemaksu, piimakvoodi ning geneetiliselt muundatud organismide kasutamise lubamise kohta Euroopa Liidu regulatsioonide kontekstis.

Kohtumise käigus vahetati palju uut informatsiooni ning loodeti taoliste kokkusaamistega ka edaspidi jätkata.

Kohtumisest võtsid osa veel maaelukomisjoni liikmed Rein Aidma,  Heimar Lenk, Jaanus Marrandi, Leino Mägi ja Arvo Sarapuu.

Täna kohtus Läti delegatsioon veel Riigikogu keskkonnakomisjoniga.

Kolmapäeval, 26. märtsil kohtutakse põllumajandusministeeriumi esindajate ja keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonna töötajatega, pärastlõunal külastatakse Estonia OÜ farmi Oisus.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside