Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Urmas Reinsalu andis täna komisjoni nimel Riigikogule üle erakonnaseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus erakondade rahastamise kontrolli põhimõtete muutmiseks eelnõu, mis näeb ette erakondade rahastamist kontrolliva järelevalvekomisjoni (ERJK) moodustamise. Põhiseaduskomisjon kiitis eelnõu esitamise oma tänasel istungil heaks mööndusega, et see vajab edasist täiendamist.

Eelnõu kohaselt hakkasid erakondade rahastamise järelevalvekomisjoni kuuluma riigikohtu esimehe poolt nimetatud üks esimese ja üks teise astme kohtunik, õiguskantsleri nimetatud nõunik, riigikontrolöri nimetatud riigikontrolli ametnik, samuti riigiprokurör, kaitsepolitsei ametnik ning maksu- ja tolliametiametnik.

Komisjoni liikmed valitakse eelnõu kohaselt kuueks aastaks. Komisjoni tehnilise teenindamise tagab Riigikogu Kantselei.

Erakondade rahastamise järelevalve komisjonil on eelnõu kohaselt õigus teha erakondadele nende rahastamist puudutavaid ettekirjutusi juhul, kui erakond ei ole õigeaegselt esitanud oma tegevuse aruanded või on esitanud valeandmeid; kui annetuse näol ei ole tegemist annetaja isikliku panusega; kui erakond on vastu võtnud keelatud annetusi või sularahaannetusi üle lubatud määra.

Komisjonil on õigus teha erakondadele ettekirjutusi rikkumiste kõrvaldamiseks ja ettekirjutuse täitmata jätmise korral määrata sunniraha kuni 100 000 krooni ulatuses.

Lisaks näeb eelnõu ette ka rahatrahvid aruandlusega seotud nõuete rikkumise eest kuni 50 tuhat krooni.

Riigikogu põhiseaduskomisjon töötas täna üle antud eelnõu välja seoses õiguskantsleri pöördumisega Riigikogu poole 17. mail 2006, milles õiguskantsler teeb Riigikogule ettepaneku viia erakonnaseadus kooskõlla põhiseadusega. Õiguskantsler leidis oma ettepanekus, et erakonnaseadus ei sätesta piisavalt tõhusat järelvalvet erakondade rahastamise üle.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside