Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu infotunnis vastas peaministri ülesannetes olev haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas Peeter Kreitzbergi esitatud küsimusele koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise kohta. 

Lukas selgitas, et sellega soovitakse saavutada lasteaiajärjekordade vähenemist. Ministri sõnul on seaduse muutmise seletuskirjas konkreetselt kirjas, et muudatus ei takista asutuse juhil komplekteerida aiarühma vanuseliselt, nii on ka praegu kehtivas seaduses. Lasteasutuse juhataja moodustab käesoleva seaduse alusel vastavalt vajadusele ja võimalustele sõime- ja lasteaiarühmad. „See annab võimaluse olla paindlikum ja lahendada üksikjuhtumeid paindlikumalt. Lasteaia ja omavalitsuse otsustusõigus laste rühmadesse paigutamisel suureneb. Seni pidi seadust järgides grupeerima ainult vanuse järgi ja liitrühm oli teatud tingimustel võimalik kõrvaltee,“ märkis Lukas. Liitrühmad ei kao ära, liitrühma moodustamise printsiip pannakse vastavusse muudetud või uue seaduse kontekstiga, aga tegelikult võib see jääda täpselt samasuguseks, lisas minister. Lukas selgitas, et alla 3-aastased lapsed võivad vanematega koos olla. See on see liitrühma printsiip sooviga suurendada  paindlikkust. „Osa pedagooge näeb siin ka pedagoogilist printsiipi, et ongi kasulik eri vanustes lapsi koos õpetada, aga selle käivitamine igal pool ei ole kohustuslik,“ kinnitas Lukas.
 
Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts vastas Lembit Kaljuvee esitatud küsimusele energeetika ja Mai Treiali esitatud küsimusele tööturupoliitika kohta. Justiitsminister Rein Lang vastas Mark Soosaare esitatud küsimusele raskete kuritegude aegumise kohta.
 
Infotunni stenogramm on internetis siin:
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside