Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Neljapäevasel istungil jätkati 2006. aasta riigieelarve eelnõu (741 SE) teist lugemist. Menetlust jätkati eelnõu 89. muudatusettepaneku läbivaatamisega. 96. muudatusettepaneku juures lõpetas Res Publica fraktsioon hääletuste eel vaheaegade võtmise ning kell 11.44 eelnõu teine lugemine lõpetati. Sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni ettepanek 741 SE teine lugemine katkestada ei läinud läbi. Ettepaneku poolt hääletas 15, vastu oli 47 Riigikogu liiget. Eelnõule esitatavate muudatusettepanekute tähtaeg on 21. november kell 17.

Riigikogu lõpetas järgmiste valitsuse algatatud eelnõude teise lugemise:

Sundeksemplari seaduse muutmise seaduse eelnõu (711 SE). Eelnõu eesmärk on sätestada võrguväljaanded sundeksemplari objektina ning reguleerida nende loovutamisega seotud küsimused.

Riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (755 SE). Eelnõu järgi tõstetaks sünnitoetust ning lapsendamistoetust 5000 kroonini iga sündinud või lapsendatud lapse kohta.

Välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (706 SE ja 729 SE) . Eelnõu eesmärgiks on sätestada kehtivas õiguses ühekordsete kuni 5-päevaste viisade andmise regulatsioon.

Riigikogu lõpetas järgmiste valitsuse algatatud eelnõude esimese lugemise :

Taimekaitseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (757 SE). Eelnõu eesmärk on lahendada taimekaitseseaduse rakendamisel ilmnenud probleemid, ühtlustada seaduse teksti ja harmoneerida see Euroopa Liidu õigusaktidega.

Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (760 SE). Eelnõuga muudetakse õhusõiduki, laeva ja diplomaatide aktsiisikaubaga varustamise korda, sätestatakse biokütuse aktsiisiga maksustamine ja alkoholi maksumärgistamine, täpsustatakse biokütuse ja kemikaalikäitleja aktsiisivabastust käsitlevate paragrahvide sõnastust. Maksumärgistamise alla kuuluks üle 22 % kangusega, alates 0,2 liitrise mahuga müüdav alkohol. Iga maksumärk saab unikaalse numbri, mille järgi on võimalik tuvastada alkoholi päritolu. Selle meetmega soovitakse piirata salaalkoholi turgu. Res Publica fraktsiooni ettepanek eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata ei leidnud toetust. Ettepaneku poolt hääletas 18, vastu 37 ning erapooletuks jäi üks Riigikogu liige.

Riigikogu otsuse “Eesti kaitseväe üksuse kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Bosnias ja Hertsegoviinas” eelnõu (765 OE). Vastavalt eelnõule kasutataks Eesti kaitseväe üksust isikkoosseisuga kuni 35 kaitseväelast Euroopa Liidu relvajõudude juhitaval rahutagamismissioonil Bosnias ja Hertsegoviinas.

Rahuaja riigikaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (758 SE). Eelnõu eesmärgiks on täpsustada ja kaasajastada mobilisatsioonivaru käsitlevaid sätteid.

Kuigi Riigikogu pikendas Reformierakonna fraktsiooni ettepanekul istungi aega kella 14, jõuti kolmapäevane päevakord läbi vaadata kella 13.

Istungi stenogrammi leiab internetis aadressilt:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Kateriin Leini, 631 6353

Tagasiside