Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

79 poolthäältega võttis Riigikogu vastu valitsuse algatatud teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seaduse (797 SE), mis näeb ette Eesti Teadusinfosüsteemi asutamise. Loodav süsteem koondab riigi teadus- ja arendustegevusega seotud informatsiooni ühtseks tervikuks. See loob paremad võimalused inim-, finants- ning teaduspotentsiaali ja töökeskkonna ressursside kasutamiseks.

65 poolthäältega võttis Riigikogu vastu kultuurikomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Rahvusooperi nõukogu liikmete nimetamine" muutmise (845 OE). Rahvusooperi nõukogu liikmeks nimetati Värner Lootsmani asemele Riigikogu liige Enn Eesmaa.

Riigikogu katkestas Riigikogu liikmete Liina Tõnissoni ja Mart Opmanni algatatud Eesti Panga seaduse muutmise seaduse eelnõu (720 SE) teise lugemise. Eelnõu eesmärk on viia Eesti Panga seadus kooskõlla nõuetega, mida Euroopa Ühenduse asutamisleping ja Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikiri esitavad majandus- ja rahaliidu täieõiguslikust liikmest riigi keskpangale. Lisaks viib eelnõu seadusesse muudatused, millega Eesti Panga president ei saa enam olla Eesti Panga Nõukogu liige, Eesti Panga presidendi ametiaega pikendatakse 7 aastani ning sätestatakse ühtlasi piirang, mille kohaselt ei või sama isik olla Eesti Panga presidendiks 2 ametiaega järjest.

Riigikogu lõpetas põhiseaduskomisjoni algatatud Riigikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (836 SE) esimese lugemise. Eelnõu täpsustab elektroonilise hääletamise ja valimiskomisjoni tööga seotud sätteid. Vabariigi Valimiskomisjon peab võimalikuks rakendada elektroonilist hääletamist ka 2007. aasta Riigikogu valimistel.

Istungi stenogrammi leiab Riigikogu koduleheküljel aadressilt:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Kateriin Leini, 631 6353

Tagasiside