Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Põhiseaduskomisjon otsustas täna toetada Lissaboni lepingu ratifitseerimist. Selle poolt oli 5 komisjoni liiget ja vastu 2. Valitsuse algatatud Lissaboni lepingu, millega muudetakse Euroopa Liidu lepingut ja Euroopa Ühenduse asutamislepingut, ratifitseerimise seaduse eelnõu (193 SE) on Riigikogu päevakorras 11. juunil.

Põhiseaduskomisjon ei toetanud Rahvaliidu fraktsiooni muudatusettepanekut lisada ratifitseerimise seaduse eelnõule tingimus, mille kohaselt, tulenevalt rahvahääletusel 14. augustil 2003 vastu võetud Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadusest, jäävad Eesti Vabariigi põhiseaduse aluspõhimõtted ülimuslikuks Euroopa liidu õigusaktide ees. Rahvaliidu ettepanekut toetas 4 ja vastu oli 5 komisjoni liiget.

Komisjon leidis, et vastava muudatuse lisamine ratifitseerimise seadusse on õiguslikult ebakorrektne ning ebavajalik, sest kehtiv põhiseaduse täiendamise seaduse § 1 juba sätestab, et Eesti võib kuuluda Euroopa Liitu, lähtudes Eesti Vabariigi põhiseaduse aluspõhimõtetest.

Rahvaliidu fraktsioon on seisukohal, et Lissaboni lepinguga muudetakse Euroopa Liidu tegevuse aluspõhimõtteid, mis kehtisid 2003. aasta rahvahääletuse ajal, ja seetõttu on tegemist uue olukorra. Sellest tulenevalt peaks Rahvaliidu fraktsiooni arvates lisama eelnõule nimetatud tingimuse.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside