Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

OSCE PA Eesti delegatsiooni juht Väino Linde ja delegatsiooni liige Juku-Kalle Raid osalevad vaatlejatena 23. septembril toimuvatel Valgevene parlamendivalimistel koos OSCE liikmesriigi 83 esindajaga. 

Linde märkis enne ärasõitu: “Vaatlusmissioon Valgevenes on valimiste protsessi läbipaistvuse seisukohalt olulise tähtsusega. Kasuks tuleb vaatlejate senine poliitiline ja kriitiline kogemus, mis annab kogu valimiste jälgimise rahvusvahelisele missioonile väärtusliku panuse. Tähelepanekud valimiste läbipaistvuse ja seaduspärasuse kohta lisatakse kõik ühtsesse OSCE hinnanguandmisse lähtudes 1990. aasta Kopenhaageni kriteeriumitest.” 

Valimiste eel on kavas Minskis kohtuda nii erinevate parteide saadikukandidaatide kui ka valitsusväliste ühenduste esindajate ning ekspertidega, et saada otsest teavet Valgevene poliitilisest olukorrast ja valimiste läbiviimisega seotud probleemidest. 

Vaatlejate missiooni juhiks nimetas OSCE PA president Demokraatia-, Inimõiguste ja Humanitaarküsimuste komitee esimehe Matteo Mecacci Itaaliast. 

Alates 1993. aastast on OSCE PA tähtsaks ülesandeks olnud vaatlejate lähetamine liikmesriikidesse, et jälgida valimiste läbiviimise vastavust seadustele ja demokraatia printsiipidele. 

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside