Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

OSCE Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Väino Linde esines täna sõnavõtuga Itaalias Bolzanos toimuval rahvusvähemuste õiguste kaitse teemalisel seminaril.

Linde osutas oma sõnavõtus 2008. aasta sügisel rahvusvähemuste ülemkomissari Knut Vollebaeki poolt välja toodud rahvusvähemuste ühiskonda integreerimise soovitustele, kus ühelt poolt tahetakse täpsustada rahvusvahelise õiguse klausleid ning teiselt poolt panna suurem vastutus kõigile OSCE osalejamaadele. „Meie saame siinjuures jagada oma kogemusi ja loodame ammutada huvitavaid ideid teistelt maadelt,“ ütles Linde.
„Rahvusvähemuste hulka kuuluvate isikute õiguste küsimus on väljakutse kõikidele paljukultuursetele ühiskondadele,“ rõhutas Linde. Ta lisas, et kuigi põhivastutus rahvusvähemuste õiguste kaitsel lasub asukohariigil, on suur roll ka rahvusvahelisel üldsusel, kaasa arvatud päritolumaad. „Siiski ei tähenda see, et teatud riikidel on õigus oma rahvuskaaslaste õiguste kaitse sildi all sekkuda naaberriikide ellu. See võib kahjustada riiklikku iseseisvust, territoriaalset terviklikkust ja riikidevahelisi heanaaberlikke suhteid,“ uskus Linde. Ta tõi esile, et Eestis ei tehta inimeste ühiskonnaellu kaasamisel vahet nende rahvusel, keelel või usulistel tõekspidamistel. Samuti püütakse igati aidata välismaal elavaid eestlasi, näiteks emakeelsete koolide rajamisel.
 
„Ühiskond võidab kultuurilise mitmekesisuse läbi, kuid tasakaalus peavad olema nii kodanike õigused kui ka nende kohustused oma riigi ees,“ märkis Linde.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside