Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Justiitsministri Rein Langi hinnagul on Euroopa põhiseaduse leppes sisalduvad ideed Euroopa Liidu edasisest välispoliitikast väärt, et neid kiirendatud korras Nizza leppe alusel ellu viia.

Valge saali foorumil ettekandega esinenud justiitsminister Rein Lang tuli täna välja ideega luua Euroopa põhiseaduse lepingus ette nähtud struktuurid ning mehhanismid Euroopa ühtse välis- ja julgeolekupoliitika teostamiseks Nizza lepingu alusel, ootamata ära Euroopa põhiseaduse lepingu jõustumist.

Langi sõnul on Euroopa Liidu senine välispoliitika kaootiline ja sellel puudub ühtne aluspõhi. Selle põhjuseks on ta sõnul riikide omavaheline rivaliteet ja roteeruv eesistumine, kus Euroopa Liidu välispoliitilised suundumused muutuvad koos eesistuja-riigiga.

Lang toetas põhiseaduse lepingus sisalduvat põhimõtet, mille kohaselt oleks Euroopa Liidu riikidel ühine välis- ja julgeolekupoliitika ning ühine välisminister, kes vastavaid poliitikaid juhib ja koordineerib. Lang pidas otstarbekaks ka välisministrit abistava välisteenistuse loomist. Samuti pidas ta oluliseks lepingu sätet, mille kohaselt toimiks loodav välisteenistus koostöös liikmeriikide diplomaatiliste väliesindustega. See aitaks Langi sõnul esindada Eestit ka nendes riikides, kuhu Eestil ei jätku vahendeid omaenda esinduse loomiseks.

Foorumil esinesid ettekandega ka Eesti Juristide Liidu Euroopa Õiguse Ühenduse esimees Julia Laffranque ja Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Tarmo Kriis.

Laffranque selgitas leppe mõju Eesti põhiseadusele ja siseriiklikule seadusandlusele ning avaldas veendumust, et põhiseaduse leping ei kahanda Eesti suveräänsust.

Tarmo Kriis omalt poolt osutas, et Euroopa põhiseaduse leppe jõustumine toimiks ettevõtlusele pigem positiivselt, samas kui selle mitte-jõustumine võib mõjuda pärssivalt tööhõivele ja edasisele majanduskasvule.

Riigikogu esimees Ene Ergma avaldas oma sõnavõtus veendumust, et Euroopa põhiseaduse lepinguga tuleb kõhklematult edasi liikuda. Ergma sõnul andis Prantsuse ja Hollandi ”ei” meile tänuväärse impulsi Euroopa Liit enda jaoks selgemaks mõelda.

Tagasiside