Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Esmaspäeval, 26. augustil algab Pärnus 22. Läänemeremaade parlamentaarne konverents, millest võtavad osa 11 Läänemere äärse riigi ja 26 parlamentaarse organisatsiooni delegatsioonid, sealhulgas Euroopa Parlamendi, Euroopa Komisjoni ning mitmete rahvusvaheliste ühenduste esindajad. Selle aasta konverentsi teemaks on „Säästev innovatsioon piirkonna konkurentsivõimelise majanduse toetuseks“.

Konverentsil on üle 200 osaleja, kes kahel päeval arutavad Läänemeremaade majanduskasvu, innovatsiooni ning konkurentsivõimelise säästva arengu teemadel. Räägitakse, kuidas kiirendada innovaatilisi tervise- ja tuuleenergiaprojekte Läänemeremaades, milliseid kosmosetehnoloogiaid kasutatakse igapäevaelus, puudutakse kliimamuutuse küsimusi ning loomemajanduse avanemise näiteid Läänemere regioonis. Samuti antakse ülevaade merenduspoliitika ning inimkaubanduse raportist.

Käesoleval aastal on Eesti parlamentaarse koostöö eestvedajaks Läänemere regioonis. Konverentsi avavad Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves ja Riigikogu esimees Ene Ergma. Eesti aastase eesistumise võtab kokku Läänemeremaade parlamentaarse konverentsi alalise komitee president, Riigikogu aseesimees Laine Randjärv.  

„Eesti eesistumise ajal on alaline komitee võtnud arutada mitmeid uuenduslikke teemasid, näiteks personaalse meditsiini küsimusi, mis on keskkonnasäästmise kõrval lähituleviku üheks tähtsamaks ja päevakajalisemaks valdkonnaks,“ ütles Riigikogu aseesimees Laine Randjärv. „Selle aasta konverents püüab murda mõningaid stereotüüpe parlamentaarse konverentsi traditsiooniliste vormide osas. Eesti eesistumise ajal on oluline saavutus alalise komitee eelseminaril Tartus saavutatud kokkulepe esitada konverentsile kinnitamiseks uus mitmeaastane töögrupp, mille eesmärk ongi tegeleda innovatsiooni teemadega meditsiini ja tervishoiu vallas.“

Läänemeremaade parlamentaarse konverentsi alalise komitee ettepanekul võib moodustada regiooni oluliste küsimuste analüüsimiseks töörühmi, mis esitavad regulaarselt oma tööraporteid. 2011. aastal moodustati kaheks aastaks rohelise kasvu töörühm, mis selle aasta konverentsil esitab oma lõppraporti.

Läänemeremaade parlamentaarne konverents toimub kord aastas, kuhu kogunevad Läänemere piirkonna rahvuslike ja piirkondlike parlamentide liikmed. Konverentsi korraldamise eest vastutab alaline komitee, mis moodustatakse Läänemeremaade rahvusparlamentide ja regionaalsete parlamentide ning regiooni parlamentaarsete organisatsioonide esindajatest. Loe lisaks konverentsi kohta: www.bspc.net         

Lisainfo:

Anu Adra-Entsik

Osakonnajuhataja

Pressi- ja infoosakond

Tel: + 372 631 6350

Mobiil: + 372 50 90 241

E-post: anu.adra-entsik@riigikogu.ee

 

Tagasiside