Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Läänemeremaade parlamentaarsel konverentsil osalejad võtsid vastu resolutsiooni, millega soovitakse kaasa aidata Läänemere äärsete riikide senisest paremale koostööle majanduskasvu, innovatsiooni, keskkonnasäästmise, energiaefektiivsuse ning loova ettevõtluse arenguks. Resolutsioon saadetakse Läänemeremaade Nõukogule ja konverentsi osalejariikide valitsustele.

Konverentsil osalejad otsustasid moodustada sotsiaalküsimuste ja tervishoiu innovatsiooni töörühma, mis esitab esmase rapordi järgmisel aastal Poolas toimuval parlamentaarsel konverentsil.

Käesoleval konverentsil vastuvõetud resolutsiooni kohaselt on järgmise aasta tegevuse eesmärgiks algatada ja toetada innovaatilisi tegevusi, mis saavad kaasa aidata piirkonna arengule. Resolutsiooniga soovivad osalejariigid tugevdada parlamentaarsel tasandil koostööd, et vähendada võimalikke takistusi, mis võiksid pidurdada säästvat arengut Läänemeremaades.

Soovitakse hõlbustada demokraatlike mittetulundusühingute rahvusvahelist koostööd ning arengut pakkudes neile poliitilist ja rahalist toetust, muuta tolliregulatsioone ning praktikaid, et vähendada viisapiiranguid Schengeni ja mitte-Schengeni riikide vahelises liikumises. Samuti soovitatakse korraldada iga-aastaseid Läänemeremaade noorte foorumeid, et väärtustada noorte koostööd regioonis.

Vajadusel võiksid osalejariigid kaaluda seaduste ning regulatsioonide muutmist, vähendamaks bürokraatlikke takistusi innovatsiooni teel. Ettepanek oli ka pakkuda rahalisi stiimuleid innovatsiooni arenguks, sealhulgas näiteks maksusoodustusi innovaatilistele ettevõtetele ning teenistustele.

Läänemeremaade parlamentaarse konverentsi alalise komitee presidendi, Riigikogu aseesimehe Laine Randjärve sõnul pakuti välja loomingulisi tegevusi ja lahendusi, kuidas regioonina muutuda jätkusuutlikumaks, konkurentsivõimelisemaks ning produktiivsemaks. „Läänemere riigid peaksid süstemaatilisemalt ja agressiivsemalt positsioneerima end maailmakaubanduse areenil,“ ütles Randjärv. „Samuti on oluline olla võti mängijate areenil Euroopa Liidu innovatsioonipoliitikas.“

26.-27. augustil toimus Pärnus 22. Läänemeremaade parlamentaarne konverents, millest võtsid osa 11 Läänemere äärse riigi ja 26 parlamentaarse organisatsiooni delegatsioonid, sealhulgas Euroopa Parlamendi, Euroopa Komisjoni ning mitmete rahvusvaheliste ühenduste esindajad. Selle aasta konverentsi teemaks on „Säästev innovatsioon piirkonna konkurentsivõimelise majanduse toetuseks“. Konverentsil on üle 200 osaleja.

Läänemeremaade parlamentaarne konverents toimub kord aastas, kuhu kogunevad Läänemere piirkonna rahvuslike ja piirkondlike parlamentide liikmed. Konverentsi korraldamise eest vastutab alaline komitee, mis moodustatakse Läänemeremaade rahvusparlamentide ja regionaalsete parlamentide ning regiooni parlamentaarsete organisatsioonide esindajatest. Loe lisaks konverentsi kohta: www.bspc.net

Viimasel fotol: Balti Assamblee president Raimonds Véjonis tänab selle aasta konverentsi korraldamise eest Läänemeremaade parlamentaarse konverentsi president Laine Randjärve. Tema kõrval Ryszard Górecki Poola Senatist, kes võtab vastu konverentsi korraldamise teatepulka. Järgmise aasta Läänemeremaade parlamentaarne konverents toimub Poolas https://fotoalbum.riigikogu.ee/v/2013/Ene+Ergma/bspc/

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside