Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Assambleel arutati olukorda Lõuna-Kaukaasias ja Ukrainas.

Pariisis jätkub 29. novembril alanud Lääne-Euroopa Liidu Assamblee 50. istungjärgu II vooru töö. 30. novembri istungi huvipakkuvaimaks aruteluks kujunes poliitikakomitee algatatud raport "Stabiilsus ja julgeolek Lõuna-Kaukaasias". Täiskogu arutelu käigus esines sõnavõtuga Eesti delegatsiooni juht Maret Maripuu, kes andis põhjaliku ülevaate Eesti abiprojektidest Gruusiale sealsete ulatuslike demokraatlike reformide läbiviimiseks ja stabiilsuse tagamiseks.

Maripuu märkis oma esinemises ära ka Riigikogu nõustamisabi Gruusia Parlamendile sealse kodukorra seaduse valjatöötamisel ning kavandatava Gruusia parlamendiametnike koolituse Eestis 2005. aasta kevadel. Nimetatud koostööprojekti juhib Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul. Nii assamblee raportööri lõppsõnavõtus kui ka mitmete parlamentide delegaatide esinemistes leidis Maripuu ettekanne väga positiivse vastukaja.

Seoses murettekitavate sündmustega Ukrainas võttis assamblee täiskogu poliitikakomitee initsiatiivil täna vastu resolutsiooni "Olukorrast Ukrainas", milles taotletakse järgmist:

-kutsuda Ukraina võime tungivalt üles koos OSCE/ODIHR esindajatega üle vaatama valimisseadust ja toimunud valimiste käiku;

-veenda osapooli loobuma jõu kasutamisest ja provokatsioonidest;

-nõuda osapooltelt tungivalt valimistel asetleidnud õigusrikkumiste tagajärgede kiiret kõrvaldamist;

-veenda Ukraina võime loobuma igasugustest Ukraina jagamistest;

-toetada rahvusvaheliste ühenduste ning eeskätt Lääne-Euroopa Liidu peasekretäri ja ELi voliniku Javier Solana jõupingutusi veenda erinevaid osapooli Ukrainas jõudmaks kompromissile Ukraina kui elujõulise ja demokraatliku riigi säilitamise nimel.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside