Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tänasel kultuurikomisjonis istungil, kus arutati Eesti Rahvusringhäälingu seaduse eelnõu (965 SE), kujunes üheks keskseks teemaks ringhäälingu nõukogu pädevus ja selle moodustamine vaid Riigikogu liikmetest.
 
Eelnõu kohaselt on Riigikogu fraktsioonidele ettenähtud kohtade arv nõukogus võrdeline fraktsiooni liikmete arvuga. Nõukogu koosseisu kinnitab Riigikogu kultuurikomisjoni ettepanekul.
 
Vastates küsimusele, miks nõukogu koostamise uus põhimõte on parem kui praegune, kus poliitikute kõrval on nõukogus ka erinevate valdkondade tunnustatud asjatundjad, tõdes kultuuriminterminister Raivo Palmaru, et avalik-õiguslik ringhääling on tasakaalustamata ja nõukogu koostamise selline põhimõte annab võimaluse seda probleemi lahendada.
 
„Eestis on tegelik üleminek omaaegselt propagandatelevisioonilt avalik-õiguslikule televisioonile ebaõnnestunud, ja seda kahes punktis. Esiteks ei ole suudetud siiamaani pakkuda avalik-õiguslikule ringhäälingule omast programmi. See puudutab eelkõige uudiseid ja ühiskonnaelu käsitlusi. Ja teiseks ringhäälinguorganisatsioon, tema rahavood, programmide maksumus, ja nii edasi, ei ole läbipaistev,” tõdes kultuuriminister komisjoni istungil.
 
Viimane argument oli ka põhjuseks, miks minister õigustas eelnõus sisalduvat sätet, et loodav ringhääling ei tohi ise oma toodangut tiražeerida ja võib müüa vaid oma saadete levitamisõigust. Istungil viibinud ringhäälingunõukogu esimehe Andres Jõesaare arvates võiks loodaval Eesti Rahvusringhäälingul olla ka võimalus toota ja levitada saadete ning fondisalvestuste põhjal kokku pandud trükiseid, heli- ning pildikandjaid.
 
Ka rõhutas minister Palmaru, et uue ringhäälinguseaduse vastuvõtmisega on kiire, kuna ringhäälingu digitaliseerimisega seatud tähtaegadest tulenevalt ei ole kaugemas tulevikus enam ühtse ringhäälingu loomine võimalik ja edasi tuleb minna olemasolevalt baasilt. Uut võimalust ühtse rahvusringhäälingu loomiseks ministri hinnangul enam ei tule.
 
Eesti peaks digitaalsele ringhäälingule üle minema hiljemalt 2012. aastal.
 
Riigikogu kultuurikomisjon jätkab eelnõu arutelu oma 9. oktoobri istungil.
 
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside