Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu kultuurikomisjon toetas esmaspäeval toimunud istungil Tallinna Tehnikaülikooli seaduse loomist.

„Tallinna Tehnikaülikooli arengu jaoks on oluline luua oma seadus. Tehnikaülikoolile peab andma kõik võimalused oma tegutsemismudeli kaasajastamiseks,“ ütles kultuurikomisjoni esimees Urmas Klaas.

Haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski ütles eelnõu tutvustades, et Tallinna Tehnikaülikooli seaduse loomise initsiatiiv tuli ülikoolilt.

Eelnõu kehtestab Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) tegevuse aluste ja korralduse erisused võrreldes teiste avalik-õiguslike ülikoolidega. Samuti määrab eelnõu TTÜ vastutusvaldkonnad ning peamised õppe- ja teadustöö tegevussuunad. TTÜst saab Eesti juhtiv tehnikateaduste edendaja. Selle ülesande täitmiseks luuakse vastavasisulised professuurid, mida rahastatakse riigieelarvest.

TTÜ seaduse eelnõuga uuendatakse TTÜ juhtimisstruktuuri, et võimaldada ülikoolil suuremal määral kaasata ülikooliväliseid osapooli juhtimisprotsessidesse. Ülikooli kõrgeimaks juhtorganiks saab kuratoorium. Akadeemiline otsustuskogu on nõukogu, mis otsustab ülikooli õppe- ning teadus- ja arendustegevuse küsimuste üle. Rektor juhib ülikooli igapäevast tegevust ja esindab ülikooli.

„Uus lähenemisviis muudab TTÜ senisest avatumaks ning võimaldab ülikoolil oluliselt paremini edendada innovatsiooni ja tehnikateadusi,“ ütles Klaas.

1995. aastal vastuvõetud ülikooliseadus kehtestab ühetaolise õigusraamistiku kõikidele Eesti avalik-õiguslikele ülikoolidele. Avalik-õiguslikest ülikoolidest on oma seadus siiani vaid Tartu Ülikoolil. TTÜ seaduse eelnõuga reguleerimata küsimustes kohaldatakse TTÜ-le jätkuvalt ülikooliseadust.

Kultuurikomisjon saatis Tallinna Tehnikaülikooli seaduse eelnõu (619 SE) Riigikogu täiskokku esimesele lugemisele 16. aprillil.

Riigikogu pressiteenistus

 

Tagasiside