Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kultuurikomisjon soovib Eesti Raadio ja ETV arengu jätkumist

Täna kultuurikomisjonis tutvustatud Eesti Televisiooni ja Eesti Raadio muudetud arengukava pakub välja kaks stsenaariumit, millest kriitilisem tähendab sisuliselt Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni arengu peatumist ning olulisi kärpeid ringhäälingu programmides, kaasa arvatud taliolümpia ja jalgpalli MMi ülekannetes.

Tehnoloogilisest mahajäämusest ülesaamiseks vajavad ETV ja Eesti Raadio lisaks 2006. aasta riigieelarves juba ette nähtud 322,3 miljonile kroonile veel 15 miljonit krooni, mis võimaldaks Eesti Televisioonil võtta täiendavalt laenu 70 miljonit krooni hädavajalikeks investeeringuteks. Kokku vajab ETV aastatel 2006-2008 investeeringuid tehnilise mahajäämuse ületamiseks 133 miljonit krooni.

Kultuurikomisjon otsustas täna esitada rahanduskomisjonile 2006. aasta riigieelarve muudatusettepaneku, millega need täiendavad 15 miljonit krooni ETVle eraldataks, pakkudes katteallikaks välja valitsuse reservfondi. Komisjon toetas seda ettepanekut üksmeelselt. Samuti otsustas komisjon pöörduda valitsusele poole, et rahvusringhäälingu arengustsenaariumide küsimuses teada saada ka valitsuse arvamust.

Komisjoni istungil osalenud ringhäälingunõukogu esimehe Andres Jõesaare hinnangul ei ole küsimus riigi jaoks mitte ainult 15 miljonis kroonis. “Digitaalsele ringhäälingule ülemineku alguse edasilükkamine läheb riigile maksma vähemalt 100 miljonit krooni juba tuleval aastatel,” väitis Jõesaar.

Jõesaare hinnangul jääks riigil saamata ETV ja Eesti Raadio vabanevate sagedustes müügiga ja uute sidepidamisvahendite kiire arenguga kaasnev iga-aastane maksutulu. Ka tähendaks digitaliseerimisprotsessi edasilükkamine Jõesaare arvates riigile tulevikus hoopis suuremaid kulutusi.

Ka kultuurikomisjoni esimees Olav Aarna ja teised kultuurikomisjoni liikmed leidsid, et tegemist oleks riigile kahjuliku arenguga.

Võrreldes varasema arengukava versiooniga on uude arengukavasse lisatud eraldi digitaliseerimise peatükk, mis käsitleb arhiivimaterjalide ümbersalvestamist uutele andmekandjatele. Samuti näeb arengukava ette ombudsmani ametikoha loomise, kes tegeleb saadete tasakaalustatuse küsimuste ja erapooletu analüüsiga ning lahendab vajadusel sellekohaseid kaebusi.

Ringhäälinguseadusest tulenevalt peaks Riigikogu kinnitama arengukava veel sellel aastal.

Tänasel istungil osalesid lisaks ka ETV juhatuse esimees Ilmar Raag ja Eesti Raadio juhatuse esimees Margus Allikmaa.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352

Tagasiside