Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu kultuurikomisjon lõpetas oma tänasel istungil valitsuse algatatud ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ja teiste  seaduste muutmise seaduse eelnõule (89 SE) tehtud muudatuste läbivaatamise ja saatis eelnõu täiskokku teisele lugemisele. Komisjoni ettepaneku kohaselt toimub eelnõu teine lugemine 25. jaanuaril. Komisjoni ettepanek on eelnõu teine lugemine lõpetada.

Eelnõu peamised muudatused puudutavad üliõpilaste õigusi riigieelarvest rahastatava kõrghariduse omandamisel ja kõrgharidustaseme õppe rahastamist riigieelarvest. Eelnõu eesmärk on muuta kõrgharidussüsteemi toimimine üliõpilase jaoks õiglasemaks, kasvatada kõrgharidustaseme õppe tulemuslikkust, vähendada kõrghariduse valdkondlikku killustatust ja suurendada kõrgkoolide vastutust õppe kvaliteedi tagamisel.

Eelnõu kohaselt eraldatakse kõrgkoolidele edaspidi kõrgharidustaseme õppe läbiviimiseks riigieelarvest tegevustoetust, mis ei ole enam üldjuhul seotud konkreetsete õppekohtade ja lõpetajate arvuga. Ka sätestatakse, et kui erakool taotleb kõrgharidustaseme õppe läbiviimiseks tegevustoetust, kohalduvad talle samad nõuded kui avalik- õiguslikele ja riigi õppeasutustele.

Lisaks näeb eelnõu ette ainepunktide kumulatiivse arvestuse kõikide semestrite lõikes. Selleks et õppida õppekulusid hüvitamata, tuleb üliõpilasel I semestril koguda vähemalt 30EAPd, II semestril kahe semestri peale kokku vähemalt 60EAPd, III semestril kolme semestri peale kokku vähemalt 90EAPd jne. Seega on võimalik, et kui I semester saadakse 35EAPd ja II semestril 25EAPd, on II semestri lõpuks vajalik 60EAPd olemas ning üliõpilasel on õigus jätkata õppimist õppekulusid hüvitamata. Ainepunktide kumulatiivne arvestus toetab nominaalajaga õppekava läbimist, samas annab üliõpilasele ja õppeasutusele võimaluse semestrite õppekava täitmise mahtu teatud piirides muuta ning üliõpilasele võimaluse kavandada valik- ja vabaainete võtmist.

Kultuurikomisjon muutis ka eelnõu algtekstis sisaldunud akadeemilisel puhkusel õppetöös osalemise ja õppekava täitmise keeldu. Komisjoni ettepaneku kohaselt  on akadeemilisel puhkusel oleval üliõpilasel õigus kuulata loenguid, kuid mitte sooritada eksameid ja arvestusi. Akadeemilisel puhkusel õppekava täitmise keeldu ei kohaldata keskmise, raske või sügava puudega isikule, alla 3-aastase lapse või puudega lapse vanemale või eestkostjale ega üliõpilasele, kes on akadeemilisel puhkusel seoses kaitseväeteenistuse läbimisega.

Riigikogu pressitalitus
 

 

 

Tagasiside