Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu kultuurikomisjon saatis Vabariigi Valitsusele ja Rektorite Nõukogule soovitused õpetajahariduse edendamiseks ülikoolides. Kümnest punktist koosnevad soovitused lähtuvad sama teema arutelust Riigikogu täiskogus 17. jaanuaril, kui õpetajaharidus oli kultuurikomisjoni algatusel kõne all olulise tähtsusega riikliku küsimusena.

„Arutelu ettevalmistamise käigus nähtus selgelt, et Eesti vajab ühtselt mõistetavaid hariduse strateegilisi aluseid ja neil põhinevaid haridusvaldkonna otsuseid. Kultuurikomisjon peab oluliseks, et Vabariigi Valitsus valmistaks ette hariduse strateegiliste aluste dokumendi, mille analüüsimine ja heakskiitmine võimaldaks alustada uue haridusseadustiku koostamist,“ ütles kultuurikomisjoni esimees Urmas Klaas.

Lähtudes õpetajahariduse arutelu käigus üles kerkinud teemadest ja soovist õpetajakutset väärtustada, peab kultuurikomisjon oluliseks õpetajahariduse populariseerimist tulevase elukutsena nii  gümnasistide kui ka tudengite hulgas ning arvestada õpetajahariduse olulisust riigi arengudokumentides  ja kõrghariduse riigieelarvelise rahastamise planeerimisel. Soovitustena on teiste seas lisaks välja toodud praktika osatähtsuse suurendamine õpetajahariduses, täiendkoolituse süsteemi kaasajastamise ning õppekavades ainealase ja erialase sidususe tasakaalu analüüsimise vajadust.

Soovitustega on täpsemalt võimalik tutvuda Riigikogu dokumendiregistris.

Kultuurikomisjon kavandab arutada soovituste elluviimist Riigikogu 2013. aasta sügisistungjärgul. 

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside