Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu arutab tänasel istungil olulise tähtsusega riikliku küsimusena kutsehariduse hetkeolukorda ja arengusuundi. Ettekanded teevad kultuurikomisjoni esimees Aadu Must, haridus- ja teadusminister Mailis Reps, AS Standard juhatuse esimees Enn Veskimägi ning Eesti Kutseõppe Edendamise Ühingu juhatuse esimees Tarmo Loodus.

Riigikogu arutab tähtsa riikliku küsimusena kutseharide teemal

Kultuurikomisjoni esimehe Aadu Musta hinnangul on kutseharidus Eesti riigi jaoks strateegiliselt tähtis küsimus. „Kultuurikomisjon ei hakka otsima, kas keegi kuskil töötas halvasti. Meie otsime kohta, kus seadusandja peab tagama sellise normaalse ruumi, et kõik saaksid töötada ühe asja nimel. Kutseharidusest peaks olema kasu meile ja meie rahva tulevikule,“ ütles Must ning lisas, et kutseharidus on Eesti majandusliku edu garant.

Kultuurikomisjoni aseesimees Laine Randjärv tõstis kutsehariduse juures esile kolm põhiteemat: kutsehariduse koht haridussüsteemis tervikuna, selle maine küsimus ning koostöö administratsiooni ja praktikute vahel.

Randjärve sõnul on kutseharidus sillaks gümnaasiumi, põhihariduse ja kõrgkooli vahel. „Kutseharidus ei ole tupiktee ja see peab olema mõistlikult rahastatud,“ ütles Randjärv.

Randjärv märkis, et kutsehariduse maine vajab väga olulist parandamist ja hetkeolukorra selgitamist, sest see on oluliselt muutunud võrreldes ajaga kasvõi 30 aastat tagasi.

„Koostöö ministeeriumi, selle allasutuste ning kutsehariduskeskuste vahel peaks olema aga tihedam ja vastastikku mõistvam. Kui praktikud ei ole täna rahul olemasolevate seadustega või võimalustega arendada oma kooli, samuti rahastamise prioriteetidega valdkonnas, siis nende kitsaskohtadega tulebki tegeleda,“ ütles Randjärv.

Eestis on 33 kutseõppeasutust, neist 26 riigikooli, neli erakooli ning kolm kohaliku omavalitsuse kooli. Kutseõppes õpib ligi 25 000 õpilast.

Riigikogus kell 10 algavat istungit on võimalik jälgida veebiülekandes. Videosalvestist saab hiljem vaadata https://www.youtube.com/riigikogu.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
[email protected] 
Päringud: [email protected] 

Tagasiside