Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu kiitis kolmapäevasel istungil 65 poolthäälega heaks täiskasvanute koolituse seaduse (798 SE), millega kaasajastatakse ja täiendatakse täiskasvanute koolituse regulatsiooni.

Olulisema muudatusena korraldatakse ümber kehtiv tegevuslubade süsteem. Seaduse kohaselt jäetakse tegevusloa taotlemise kohustus ainult sellisele koolitusasutusele, kes viib läbi koolitust, millele on seatud kõrgendatud nõuded ning on oluline tagada nõuetele vastavus, näiteks autokoolid, turvatöötajate õpe jms.

Koolitusasutusel tuleb esitada täienduskoolituse läbiviimiseks majandustegevusteade, kui ta soovib läbi viia täienduskoolitust, kus koolitatavatele laienevad riigipoolsed soodustused nagu näiteks koolituskuludelt tulumaksu tagastamine.

Seaduses täpsustatakse õppepuhkuse andmise reegleid. Puhkuste ajakavasse kandmata õppepuhkuse taotlus tuleb tööandjale esitada vähemalt 14 kalendripäeva ette. Õppepuhkuse taotlusele tuleb lisada õppeasutuse teatis õppimise kohta. Tasemeõppes ja tööalase enesetäiendamise eesmärgiga täienduskoolituses osalemiseks saab taotleda tasustatud õppepuhkust.

Mitmed muudatused puudutavad nõudeid eesti keele kursuste pakkujatele ning Keeleinspektsiooni järelevalveõigust eesti keele kursuste kvaliteedi üle.

Seaduse muudatusega antakse õppelaenu võtmise võimalus lisaks kõrgharidusõppes täiskoormusega õppijatele ka osakoormusega õppijatele.

Eesti Hariduse Infosüsteemis saab uue regulatsiooni abil täpsema ülevaate koolituse pakkujatest ning järelevalve abil peab paranema koolituste kvaliteeti.

Seadus jõustub 2015. aasta 1. juulist. Eesti keele kursusi pakkuvate koolitajate tegevusloa nõue jõustub alates 2016. aasta 30. juunist, kuna praegune keelekursusi pakkuvate isikute ring on väga erinev ning ühtlustatud nõude jõustumiseks on vajalik piisav üleminekuaeg.

Istungi stenogramm.

Riigikogu pressiteenistus

Kati Varblane
T: 631 6353, 51 69 152
kati.varblane@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Tagasiside