Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu kultuurikomisjon ja sotsiaalkomisjon arutasid tänasel ühisistungil hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorraldust ning selle paremat sidusust sotsiaalsüsteemiga.

Kultuurikomisjoni esimehe Aadu Musta sõnul on hariduslike erivajadusega laste teemat juba pikemalt käsitletud ja kaardistatud mitmed valupunktid. Üheks valupunktiks on tema sõnul tugispetsialistide küsimus. „Tugispetsialistide puudumisel koondub pedagoogi tähelepanu klassis paratamatult nõrgematele ja andekad lapsed jäävad tunnis vajaliku rakenduseta ning nende võimed välja arendamata. See omakorda kahjustaks meie arengu jätkusuutlikkust,“ ütles Must. 

Sotsiaalkomisjoni aseesimees Monika Haukanõmm tõi murekohana välja, et täna jooksutab riik ressursse pihustades tuge vajavat last ja tema vanemaid erinevate spetsialiste vahel. Ta rõhutas, et teadmised ja oskused on spetsialistidel, mitte vanemal. „Kesksel kohal peab olema pere ja laps,“ ütles Haukanõmm.

Ka Eesti Puuetega Inimeste Koja esindaja Tauno Asuja tõi välja, et puuetega laste toetused ja teenused on laiali pillutatud sotsiaalministeeriumi ning haridus- ja teadusministeeriumi vahel, mis toob kaasa nii riigi kui perede ressursi ebamõistliku kasutamise.

Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna juhataja Hanna Vseviov nõustus, et raha on tegelikult olemas, kuid selle kasutamine on killustatud. Tema sõnul on vajadus lapse ühtse ja tervikliku hindamise järele ja praegu käib töö, et koondada nii õppenõustamine, kui ka sotsiaal- ja terviseteenused ühe katuse alla, näiteks tervisekeskustesse, mis asuks võimalikult lapse kodu lähedal. Samuti on kavas koondada erinevad olemasolevad infosüsteemid.   

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps tutvustas istungil põhihariduses tuge vajavate õpilaste osas kavandatavaid muudatusi. Tema sõnul on eesmärk seostada teenused omavahel ning teha vajalik tugi igale lapsele kättesaadavaks. Samuti on põhihariduse andmisel vaja täpsustada riigi ja omavalitsuse vastutust. Repsi sõnul peab fookuses olema laps. Minister tõi välja, et täna vajab meie haridussüsteemis erinevatel õppeperioodidel sotsiaalset, psühholoogilist või logopeedilist tuge iga neljas laps.

Fotod istungilt.

Epp-Mare Kukemelk
631 6356, 515 3903
[email protected] 
Päringud: [email protected]

 

Tagasiside